Wiersze o miłości – poezja miłosna

Moja miłość przeszła w wichr wiosenny – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Moja mi­łość prze­szła w wi­chr wio­sen­ny –
w wi­chr wio­sen­ny – me sza­leń­stwo w bu­rzę –
w bu­rzę – moja roz­kosz w dreszcz sen­ny –
w dreszcz sen­ny – maja wio­sna w róże.

Z wi­chru spły­nie moja mi­łość nowa –
mi­łość nowa – z bu­rzy szał wy­strze­li –
szał wy­strze­li – sen roz­kosz wy­cho­wa,
wio­sna wsta­nie z ró­ża­nej ką­pie­li.

Miłość w polskiej poezji

W polskiej literaturze temat ten stał się przewodni w dobie romantyzmu, którą należy datować na przedział czasowy 1822- 1863. W 1822r. wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz wydał 'Poezji tom pierwszy’, zaś w 1863r. który zamyka ten okres zakończyło się klęską Powstanie Styczniowe. Oprócz Adama Mickiewicza, inni znani polscy twórcy doby epoki romantyzmu to m.in. Józef Bohdan Zaleski, Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Maurycy Gosławski, Ludwik Nabielak oraz Józef Korzeniowski. W XX-leciu międzywojennym, kiedy artyści chętnie powoływali się na spuściznę romantyzmu, bardzo cenioną poetką była Zuzanna Ginczanka. Wiersz 'Wyjaśnienie II’ po dziś dzień uważany jest za jeden z najbardziej urokliwych, miłosnych wierszy napisanych po polsku. Zuzanna Ginczanka często określana była mianem 'Tuwima w spódnicy’, określenie to doskonale opisuje i określa artystkę. 

Najbardziej znane wiersze miłosne

Do najbardziej znanych autorów wierszy miłosnych z pewnością należy przedstawiciel pokolenia Kolumbów, Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta ten był podchorążym Armii Krajowej, podharcmistrzem Szarych Szeregów, zginął w trakcie Powstania Warszawskiego, jako żołnierz batalionu 'Parasol’, wchodzącego w skład Zgrupowania 'Radosław’. Muzą K. K. Baczyńskiego była żona Barbara, z domu Drapczyńska. Oboje młodzi zginęli tragicznie w trakcie Powstania Warszawskiego, 4 sierpnia 1944r., Barbara 1 września tego samego roku. 13 lipca 1944r. na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego, Krzysztof napisał jeden ze swoich najwspanialszych wierszy miłosnych zakończony słowami ’ śnili, że dziecko poczęli całe czerwone od krwi’. Tadeusz Gajcy, który również należał do pokolenia Kolumbów również zginął w trakcie Powstania Warszawskiego. Do najpiękniejszych wierszy o miłości autorstwa tego poety należą m.in. ’ Ukochanej’, 'Z listu’, 'Miłość bez jutra’. Właśnie 'Miłość bez jutra’ uważany jest powszechnie przez krytyków literackich jako jeden z najpiękniejszych wierszy miłosnych w liryce polskiej. Ostatnimi czasy udało się odszyfrować wiersze z korespondencji żołnierza 'Parasola’, poety Józefa Szczepańskiego 'Ziutka’ do jego wielkiej młodzieńczej miłości, Haliny Kolbińskiej. Fakt ten zbiegł się w czasie z 76. rocznicą śmierci 'Ziutka’, zadaniu rozszyfrowania podołali kryptolodzy z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Poezja K.K. Baczyńskiego nie została nigdy zapomniana, W 2020r. kiedy przypadała 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, specjalnie z tej okazji przygotowano wyjątkowe muzyczne wydarzenie, mianowicie album 'Astronomia poety. Baczyński’. Piosenki, które powstały w oparciu o twórczość K.K. Baczyńskiego wykonali Mela Koteluk oraz zespół Kwadrofonik. 

Piosenki o miłości

Wartą przypomnienia poetką, która tworzyła wiersze o miłości po zakończeniu II WŚ była Agnieszka Osiecka. Z pewnością warto zapoznać się z Jej dwoma tomami ’ Nowej poezji: Wierszy prawie wszystkich’. Jednym z najpiękniejszych wierszy A. Osieckiej, który dotyka tematu miłości jest ’ Umrzeć z miłości’. Innym utworem wartym zapamiętania jest ’ Piosenka o okularnikach’, określany jako 'hymn polityczny młodzieży’. Do tego utworu muzykę skomponował Jarosław Abramow- Newerly. Podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który odbył się w 1963r. 'Okularnicy’ w wykonaniu Kazimiery Utraty zdobyli nagrodę indywidualną. 

Miłość w poezji współczesnej

Współcześni poeci również nie stronią od wierszy miłosnych. Najlepszym przykładem jest Marcin Świetlicki, ironista, obrazoburca, romantyk, mizogin, prowokator. Poeta ten zasłynął z wierszy bardziej lub mniej sentymentalnych. Tomik 'Czynny do odwołania’ był wynikiem zawodu miłosnego, który przeżył poeta. W 2013r., kiedy poeta wyszedł na prostą skomponował płytę 'Sromota’, na której znajduje się jeden z Jego najbardziej bezpretensjonalnych wierszy miłosnych 'O’, o miłości do kobiety, która pomogła artyście w pełni się odnaleźć. 

Czym jest dziś poezja romantyczna oraz wiersze miłosne? Przede wszystkim jest to doskonały sposób wyrażenia uczuć, które nosimy w swoim wnętrzu. Czasami jest to też sposób wykrzyczenia bólu, który nosimy w sobie z powodu odrzucenia przez osobę, którą chcemy obdarzyć naszym uczuciem. Wiersz oraz piosenka miłosna to często coś bardzo intymnego, prywatnego. Chociaż miłość w poezji ze szczególnym natężeniem uwidoczniła się w okresie romantyzmu, była ona obecna już wcześniej i pozostanie na zawsze, gdyż jest to najwyższa wartość i dobro, które może spotkać człowieka. 

Dodaj komentarz