opracowania lektur, opracowania wierszy, motywy literackie, epoki literackie, streszczenia, problematyka, bohaterowie lektur, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy

Prośba o wyspy szczęśliwe interpretacja

Wiersz „Prośba o wyspy szczęśliwe” pochodzi z roku 1930. Zalicza się go do liryki bezpośredniej oraz do liryki miłosnej. Podmiotem lirycznym jest zakochany mężczyzna, adresatem poetyckiej wypowiedzi jest kobieta. Podmiot liryczny zwraca się do swojej ukochanej, aby zabrała go na wyspy szczęśliwe (apostrofa). Tytuł odwołuje do mitologii greckiej. W Grecji uważano, że dusze umarłych, którzy za życia byli dobrymi ludźmi, wędrują na pola elizejskie – odpowiednik chrześcijańskiego raju. To właśnie tam chce się udać ze swoją ukochaną podmiot liryczny.

Wyspy szczęśliwe to miejsce spokojne. W opisie raju kluczową rolę odgrywa przyroda:

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,

rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,

dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,

myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Wyspę otacza spokojny ocean. Rosną tu zielone drzewa, latają egzotyczne motyle. Na niebie rozpościerają się gwiazdy. Trzeba zauważyć, że podmiot liryczny używa trybu rozkazującego w rozmowie z ukochaną:

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,

wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,

ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,

we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Taka forma nie pasuje do tytułowej prośby tylko pozornie. Tryb rozkazujący został złagodzony użyciem subtelnych, emocjonalnych epitetów: wiatr łagodny, sen muzykalny. W utworze wielokrotnie pojawia się odniesienie do snu – utwór ma charakter oniryczny. Nadaje to magii całemu tekstowi. Wiersz jest bardzo subtelny i erotyczny: rozwiej włosy, ukołysz, uśpij, otumań, przybliż, przytul, miłość. Co więcej, zauważyć można szyk przestawny który nadaje wierszowi aury niezwykłości, lekki patos, elegancję.

Wyspy szczęśliwe można interpretować dwojako. Po pierwsze, podmiot liryczny może pragnąć oderwać się od rzeczywistości. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem, kiedy wiele osób nie było zadowolonych z sytuacji społeczno-politycznej. Zakochany mężczyzna może chcieć uciec od szarej rzeczywistości, zapomnieć na chwilę o problemach i pogrążyć się w marzeniach wraz z ukochaną. Z drugiej strony liryk może być pochwałą miłości i wyrazem wielkiego zaangażowania w związek. W tym sensie wspólne chwile spędzone w ramionach ukochanej, czy też wspólne noce – wszak wciąż wspomina się o śnie – są momentami, w których podmiot liryczny czuje się tak, jakby był na tytułowych wyspach szczęśliwych.

Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza

Ten subtelny utwór jest niezwykle melodyjny, mimo braku rymów. Utwór podzielono na dwie strofy i zachowano jednorodny układ sylab w wersach – dzięki temu staje się swoistą piosnką śpiewaną do ucha adresatce wiersza – ukochanej kobiecie.

Autor opracowania: Natalia Dąbrowska
Dodaj swoją opinię:

Nie dodano jeszcze opinii. Czekamy na Twój głos!

LekcjaPolskiego.pl – opracowania lektur, opracowania wierszy, epoki literackie, streszczenia lektur, problematyka, bohaterowie, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy

Kontakt | Polityka prywatności