Już ko­cham cię tyle lat – interpretacja

Natalia Gałczyńska, z domu Awałow, była małżonką Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, słynnego polskiego poety. Poświęcił on ukochanej kobiecie wiele miejsca w swojej twórczości, na przykład w utworze Już ko­cham cię tyle lat, który jest wyznaniem miłości dojrzałego mężczyzny w wieloletnim już, ukształtowanym dobrymi oraz trudnymi chwilami związku.

Już ko­cham cię tyle lat – analiza i środki stylistyczne

Omawiany wiersz jest stosunkowo krótki, z tego względu autor nie zdecydował się na podział na osobne strofy. Całość utworu liczy sobie osiem wersów, o zróżnicowanej ilości zgłosek. Odpowiedniego rytmu oraz pewnej regularności nadają rymy w układzie krzyżowym, dynamikę budują natomiast przerzutnie.

Dzieło jest osobistym wyznaniem miłości, dlatego też zastosowana w nim liryka ma charakter inwokacyjny, pojawiają się apostrofy skierowane wprost do ukochanej kobiety (już ko­cham cię tyle lat, tyś jest re­wol­ta i klę­ska, gdzie ty, a gdzie ja). Podmiot liryczny ujawnia się przy pomocy czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej oraz identyfikujących go zaimków (ja to twe rzę­sy i loki, my­ślę w pół dro­gi, kocham cię), jest to zakochany mężczyzna.

Zastosowane środki stylistyczne są ograniczone, a cała warstwa artystyczna stosunkowo minimalistyczna. Ma to związek zarówno z długością utworu, jak i z celowym działaniem autora – forma wiersza nie przytłacza przekazu, który ma osobisty wydźwięk. Intensywność przeżywanych emocji, ale też refleksje osoby mówiącej, podkreślają powtórzenia (może to już jest osiem lat, a może dzie­więć; gdzie ty, a gdzie ja). Zbliżoną funkcję pełnią bardziej dynamiczne wyliczenia (tyś jest re­wol­ta i klę­ska, i mgła). Miłość podmiotu lirycznego oddają także metafory, wyznanie względem ukochanej ma przenośny charakter, dosłowny sens wypowiedzi obrazowany jest przez zestawienie obcych znaczeniowo wyrażeń (splą­ta­ło się, zmierz­chło — gdzie ty, a gdzie ja; my­ślę w pół dro­gi, że tyś jest re­wol­ta i klę­ska, i mgła, a ja to twe rzę­sy i loki).

Już ko­cham cię tyle lat – interpretacja

Utwór jest miłosnym wyznaniem mężczyzny, kierowanym do ukochanej kobiety. Pozostają oni w związku, który postrzegany jest realistycznie – osoba mówiąca nie idealizuje tej relacji, ma świadomość, że wspólnie przeżywane chwile były zarówno szczęśliwe, jak i przepełnione smutkiem. Partnerka także pamięta wzloty oraz upadki oraz burzliwe kłótnie, dlatego nie ma sensu przedstawiania ich uczucia w sposób przekłamany.

Dojrzałe związki naznaczone są – jak określa to podmiot liryczny – mrokiem. Określenie to przywodzi na myśl czyhające zagrożenie, niebezpieczeństwa, wszelkie komplikacje, które przytrafiają się w życiu. Nie oznacza to jednak, że spędzone razem lata – których ciężko się już nawet doliczyć – były wyłącznie smutne. Para doświadczyła wspólnie wielu szczęśliwych momentów, które przypominają radosny śpiew, kojarzą się z beztroską zabawą. Brak pewności co do czasu trwania ich związku oznacza, że mężczyzna nie potrzebuje odmierzać czasu – planuje spędzić z ukochaną kobietą resztę życia, dlatego lata nie mają znaczenia.

Część utworu poświęcona jest także samej kobiecie. Jest ona lojalna i wierna oraz godna zaufania, potrafi podnieść się z każdej porażki, trwa w relacji nawet wtedy, gdy los zrzuca coraz to nowe trudności i komplikacje. Można jej powierzyć najskrytsze sekrety oraz mieć pewność, że dotrzyma tajemnicy. To postać niezwykła, wyróżniająca się z tłumu innych kobiet. Ma buntowniczą naturę, jest niepokorna i nie boi się wyrażać własnych poglądów, nawet gdy nie spotykają się one z powszechną akceptacją. Duma oraz waleczność to cechy, które budzą w osobie mówiącej podziw oraz szacunek. Mężczyzna niemal zlewa się z ukochaną w jedność, jest jej rzęsami i lokami – życie bez niej nie istnieje, dalsza egzystencja w samotności nie ma sensu.

Konstanty Ildefons Gałczyński w swojej twórczości opowiadał o miłości małżeńskiej, dojrzałej oraz ustabilizowanej przez zmienne koleje losu – na przekór romantycznym trendom prezentowania tego uczucia jako pełnego namiętności, gwałtownego, prowadzącego do zguby oraz niejednokrotnie z góry skazanego na porażkę, zakazanego przez wrogie otoczenie. Rezygnuje z dramatycznych uniesień oraz patetycznego wydźwięku, skupia się natomiast na prozie życia. Opisuje miłość codzienną, dojrzałą, być może już nie tak gorączkową, lecz gwarantującą stabilizację, bezpieczeństwo i spokój – jest to miłość, z którą identyfikować się mogą jego czytelnicy.

Podsumowanie

Natalia, żona Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, była odzwierciedlana w jego wierszach niejednokrotnie – m.in. w utworach Prośba o wyspy szczęśliwePieśń III (Ile ra­zem dróg prze­by­tych), czy też omawianym Już kocham cię tyle lat. Para była małżeństwem od roku 1930, aż do śmierci autora. Ich relacja, choć trwała, pełna była jednak wzlotów i upadków, zmagali się oni ze zdradami, uzależnieniami oraz problemami psychicznymi. Być może poeta, świadomy skomplikowanej natury ich związku, chciał na kartach literatury odwdzięczyć się żonie za wierność oraz wynagrodzić jej trudności wspólnego życia.

Dodaj komentarz