Edukacja online vs. tradycyjna nauka: zalety i wady

Pandemia COVID-19. To w dużym stopniu właśnie ona zmieniła nasze podejście do nauki oraz tego, w jaki sposób odbywa się przekazywanie wiedzy. Obecnie mamy więc do czynienia zarówno z edukacją online, jak i tradycyjną. Każda z nich ma pewne zalety i wady, o których już za chwilę dowiesz się więcej. Pozostań z nami i poznaj cienie oraz blaski każdego z tych podejść do edukacji. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Jakie są zalety i wady edukacji online?

Zacznijmy od edukacji online, która w ostatnim czasie znacznie zyskała na popularności. Nic dziwnego – ma bowiem wiele atutów. Jedną z największych zalet edukacji online jest jej dostępność i elastyczność. Uczniowie mogą – przynajmniej w teorii – uczyć się z dowolnego miejsca na świecie, o każdej porze dnia właśnie dzięki dostępowi do internetu. To pozwala na dostosowanie nauki do własnego tempa i innych obowiązków.

Istotnym aspektem jest dodatkowo wygoda. Uczniowie nie muszą tracić czasu na dojazdy do szkoły czy na uczelnię. Takie dojazdy są nie tylko kosztowne, ale też wiążą się z koniecznością bardzo wczesnego wstawania, które może obniżać koncentrację podczas zajęć. Dojazdy mogą być też niekorzystne dla osób z osłabionym układem odporności oraz chorobami autoimmunologicznymi. Gdy uczymy się i odrabiamy zadania w domu, takie ryzyko jest mniejsze.

Edukacja zdalna to jednak również pewne wyzwania. Jednym z nich są problemy techniczne, które utrudniają przekazywanie wiedzy. Przykładem jest niestabilne łącze internetowe czy przestarzały sprzęt. Tworzą one swego rodzaju barierę pomiędzy uczniem a nauczycielem, która czyni naukę mniej efektywną. Obecnie technologie są coraz doskonalsze, jednak prawdopodobnie zawsze będą pojawiały się w tym zakresie pewne ograniczenia.

Wyzwaniem edukacji zdalnej jest też utrudnione budowanie relacji społecznych, które są tak ważne dla prawidłowego rozwoju. Mała liczba interakcji z rówieśnikami tworzy barierę i sprawia, że młodzi ludzie mogą mieć większe kłopoty z tworzeniem trwałych kontaktów.

Nie można zapomnieć również o często niższej motywacji. Uczniowie przebywający podczas nauki w domu jeszcze łatwiej się rozpraszają i dotyczy to zwłaszcza młodszej grupy wiekowej. Młode osoby nie mają bowiem wykształconych nawyków podtrzymujących wysoką motywację.

Jakie są zalety i wady tradycyjnej nauki?

Tradycyjne nauczanie w budynku szkoły to wciąż najpopularniejsza opcja. Ma ona wiele zalet, a jedną z nich jest bezpośredni kontakt z nauczycielami. Uczeń może łatwiej prosić o pomoc i wskazówki, co jest zdecydowanie wygodniejsze niż kontakt online. 

Zaletą jest też kontakt z rówieśnikami. Ma on miejsce podczas przerw, wspólnych zajęć, a także wycieczek. Uczniowie mogą wtedy budować relacje, które są tak ważne dla ich emocjonalnego rozwoju.

Jeśli natomiast chodzi o wady, to jedną z głównych może być oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania. Wczesne wstawanie, kosztowne dojazdy i zmęczenie stanowią dla uczniów spore niedogodności i mogą utrudniać skupienie się na lekcjach. Dotyczy to zwłaszcza starszych uczniów, gdy lekcje trwają dłużej i rośnie liczba zadań domowych do wykonania.

Zarówno edukacja online, jak i stacjonarna ma określone zalety i wady, dlatego też w przyszłości najprawdopodobniej metody te będą łączone. Wszystko po to, aby uzyskać możliwie jak najlepsze efekty dla uczniów i pomagać im przyswajać wiedzę. Wiedzę, która pomoże im w dorosłym życiu.

fot: pexels