Lilije – streszczenie, interpretacja, analiza

Lilije to bardzo ważny utwór w twórczości Mickiewicza, będący swoistym końcowym etapem procesu zmierzania ku prostocie i naiwności. Wszystkie elementy ballady są ukierunkowane na łatwowierne odbieranie świata. Co ważne, ballada jest zakorzeniona w ludowości – świadczy o tym już samo wtrącenie przed tekstem właściwym pochodzące „z pieśni gminnej”. Mickiewicz odwołał się w swoim utworze do powszechnie znanej pieśni ludowej. Jak jednak przystało na wielkiego poetę, nie trzymał się on pierwowzoru kierując akcją dowolnie. Zaczerpnął tylko oś kompozycyjną z ludowej opowieści przekazywanej z ust do ust.

Charakterystyka Hiper-Robociarza

* Oleander Puzyrkiewicz, dawniej skazany przez Scurvego:

Jestem Oleander Puzyrkiewicz, któregoś pan skazał na dożywót, panie Scurvy. Alem gracko zniknął.

* ogolony, szerokie szczęki,

Charakterystyka Roberta Scurvy

* twarz szeroka, zrobiona jakby z czerwonego salcesonu, w którym tkwią inkrustowane, błękitne jak guziki od majtek oczy. Szczęki szerokie – pogryzłyby na proszek (zdawałoby się) kawałek granitu,

Groteska i absurd w Szewcach

Według Witkiewicza jedynie artysta jest w pełni człowiekiem. Tylko sztuka stanowi drogę do osiągnięcia metafizycznego zaspokojenia. W związku z tym życie innych istot ludzkich jest po prostu w swojej wymowie komiczne.

Szewcy – streszczenie

W warsztacie szewskim pracują Czeladnicy oraz Sajetan. Rozmawiają o niesprawiedliwości, wynikającej z podziałów społecznych. Sajetan czuje, że mógłby zmienić losy świata, jednak nie widzi sensu w rewolucji.

x