Sto pociech – interpretacja

Utwór „Sto pociech” pochodzi z tomu o tym samym tytule. W zbiorze wierszy Szymborska pochyla się nad dziwnością człowieka, rozmyśla nad jego życiem na Ziemi i związkiem ze wszechświatem. Poetka snuje rozważania na temat pozycji gatunku ludzkiego zarówno w historii rozwoju cywilizacji (poczynając od paleolitu) jak i w historii naturalnej (zaczynając od najprostszej komórki). Wątek ten zostanie potem rozwinięty i do końca wyeksploatowany w tomie następnym, Wołanie do Yeti.

Nic dwa razy – interpretacja

Wiersz „Nic dwa razy” pochodzi z tomu o tym samym tytule. Jest to utwór, który podejmuje problematykę przemijania. Przemijanie – jak można dowiedzieć się z wiersza – towarzyszy człowiekowi od początku od końca, od pierwszych chwil życia aż do śmierci. Kategoria przemijania wkrada się w każdy aspekt naszego bytowania na Ziemi. Tym samym wyłania się z wiersza nierozerwalna triada: życie – miłość – przemijanie. Naczelną zasadą rządzącą wszechświatem okazuje się myśl sformułowana dawno temu przez antycznego myśliciela Heraklita: pantarhei – wszystko płynie:

Wczesna godzina – interpretacja

Polska noblistka i wybitna poetka, Wisława Szymborska, w wierszu „Wczesna godzina” porusza temat poranka jako cudu. Podmiot liryczny obserwuje przemianę z zewnątrz i choć prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z naukowych powodów tego wydarzenia, zachwyca się nim. Zmiana barw staje się dla niego czymś niezwykłym, wartym opisania.

Rehabilitacja – interpretacja

Utwór „Rehabilitacja” pochodzi z tomiku „Wołanie do Yeti”, wydanego w 1957 roku. Wiersz porusza problem manipulacji społeczeństwa przez władzę i podporządkowane jej media. Poetka nawołuje w wierszu o „rehabilitację” dobrego imienia zmarłych osób, niesłusznie uznanych przez społeczeństwo za zdrajców. 

O śmierci bez przesady – interpretacja

Wiersz „O śmierci bez przesady” został wydany w ramach tomu „Ludzie na moście” w 1986 roku. Autorka utworu – Wisława Szymborska – podejmuje polemikę na temat umierania, lecz robi to w sposób pozbawiony niepotrzebnego patosu. Personifikuje śmierć jako istotę nieidealną i zdecydowanie nieposiadającą wszechmocy. Wiersz, pomimo że porusza trudny temat, jest na swój sposób żartobliwy i lekki.

Koniec i początek – interpretacja

Upadek komunizmu oznaczał dla Polaków całkowitą metamorfozę społeczną i polityczną, co autorka w wierszu „Koniec i początek” porównuje do odbudowy kraju po wojnie. Rok 1989 staje się zatem zarówno końcem, jak i początkiem. Bardzo możliwe, że poetka nawiązuje w wierszu także do wojny na Bałkanach toczącej się w latach 90, którą nazywa „inną wojną”.

Możliwości – interpretacja

Wisława Szymborska w utworze „Możliwości” porusza temat wolności wyboru oraz możliwości, jakie niesie nam życie. Prostym językiem podkreśla jak ważne jest codzienne pielęgnowanie swojego systemu wartości. Pokazuje, że tylko poprzez codzienne dokonywanie wyborów, nawet tych najdrobniejszych, poznajemy samych siebie, uczymy się wyrabiać własne zdanie i dzielić się nim z innymi. „Możliwości” to współczesny list miłosny Szymborskiej do najbardziej wartościowego skarbu ludzkiego życia, czyli wolności. 

Schyłek wieku – interpretacja

Utwór „Schyłek wieku” autorstwa Wisławy Szymborskiej pochodzi z wydanego w 1986 roku tomu poezji „Ludzie na moście”. Wiersz nawiązuje swoim klimatem i tematyką do stylu dekadenckiego, pełen jest pesymizmu i gorzkich spostrzeżeń na temat kondycji świata i społeczeństwa pod koniec XX wieku.

Kilkunastoletnia – interpretacja

Wiersz „Kilkunastoletnia” wszedł w skład jednego z ostatnich tomików poetyckich Wisławy Szymborskiej „Tutaj” wydanego w 2009 roku. To utwór o przemijaniu i o tym, jak bardzo z upływem czasu zmienia się człowiek.

Utopia – interpretacja

Wisława Szymborska jest jedną z najsłynniejszych kobiecych przedstawicielek polskiej poezji, rozpoznawalną kraju oraz poza jego granicami. Poza liryką, zajmowała się też esejami, krytyką czy tłumaczeniami. Tworzyła głównie utwory stosunkowo krótkie oraz ascetyczne w swej formie, pozbawione patetycznego wydźwięku, niejednokrotnie ironiczne. Wiersz Utopia wywodzi się ze zbioru Wielka liczba, opublikowanego w 1976, ponownie wydany został w tomie Widok z ziarnkiem piasku.