Cechy komedii molierowskiej na przykładzie Skąpca

– Synkretyzm gatunkowySkąpiec zawiera elementy typowe dla farsy (wartka akcja, komizm sytuacyjny, komizm słowny), komedii dell’arte (improwizacja, komizm charakteru, wykorzystanie bohaterów, którzy prezentują określone typy ludzkie), satyry społecznej (krytykującej skąpstwo i chciwość);

– realizm i uniwersalizm – występujące postaci ucieleśniają powszechne prawdy psychologiczne, społeczne i moralne. Skąpiec to swoiste studium rozkładu rodziny pod ciężarem bezgranicznego i ślepego materializmu;

– trzy typy komizmu: słowny, sytuacyjny i charakteru – zarówno w Skąpcu, jak i w innych komediach Moliera komizm charakteru odgrywa najistotniejszą rolę, stąd komedia Molierowska nazywana jest także komedią charakterów;

– dydaktyzm – sztuka tego typu uczy, które postawy są godne naśladowania, a które naganne. Jej celem jest piętnowanie negatywnych cech ludzkiego charakteru. W utworze tym Molier krytykuje przede wszystkim skąpstwo i chciwość Harpagona, które mają destrukcyjny wpływ na kondycję całej rodziny.

Dodaj komentarz