Charakterystyka Alberta

Albert został przedstawiony jako przeciwieństwo Wertera. To narzeczony, a później mąż Lotty. Nie jest jej „bliźniaczą duszą”, jednak w zamian współtworzy z nią związek oparty na stabilnym uczuciu i wzajemnym zaufaniu.

Jest człowiekiem pracowitym i rzetelnie wykonującym swoje obowiązki. Mimo że nie odznacza się, jak Werter, szerokimi zainteresowaniami czy ponadprzeciętnością, sprawnie to równoważy, będąc człowiekiem prawym, szlachetnym i społecznie użytecznym. Werter, pomimo odruchów niechęci, bardzo go ceni. Alberta łączy z nim przyjaźń. Choć drażni go jego nieskrywane zainteresowanie Lottą, świadom uczuć Wertera, potrafi ukryć swoją zazdrość i nigdy bezpośrednio nie wymawia przyjacielowi wizyt.

Dodaj komentarz