Charakterystyka Hamleta

*książę duński, syn Gertrudy i Hamleta,

*jego ojciec został zabity przez brata,

*bardzo wrażliwy i uczuciowy młodzieniec,

*zakochany początkowo w Ofelii, pisze do niej piękne listy,

* nie akceptuje zachowania matki, przez jej pryzmat patrzy na płeć piękną – gardzi kobietami,

*inteligentny, udaje szalonego i niweczy intrygi stryja,

* bardzo kochał ojca, rozpacza po jego śmierci,

*rezygnuje na prośbę matki ze studiów w Niemczech,

*ma silne poczucie sprawiedliwości,

*sprytny i ironiczny,

*przypadkowo zabija Poloniusza,

*roztropny i spostrzegawczy – wie, kto jest jego prawdziwym przyjacielem, a kto chce go omamić,

*szczerze rozpacza po śmierci Ofelii,

*honorowy,

*umiera ugodzony zatrutym mieczem, wcześniej zabija jednak Klaudiusza,

*przepowiada, że władzę w Danii obejmie Fortynbras,

*zostaje przez Fortynbrasa ogłoszony bohaterem,

*wykształcony i oczytany,

*humanista,

*filozof,

*źle czuje się w Danii, często mówi o śmierci.

*pogrążony w melancholii,

*gadzi pijaństwem dworzan,

*człowiek renesansu.

Główne cechy: wrażliwy, roztropny, inteligentny, ma silne poczucie sprawiedliwości, nieszczęśliwy.

Dodaj komentarz