Charakterystyka Montekich

Państwo Monteki:

*rodzice Romea;

*skłóceni z rodem Kapuletów, nie widzą szansy na pojednanie;

*dopiero po śmierci zakochanych godzą się z Kapuletami, obiecując postawić złoty pomnik na cześć Julii:

Monteki:

Lecz ja mogę

Więcej dać tobie nad to: każę bowiem

Posąg jej ulać ze szczerego złota,

By się nie znalazł szacowniejszy pomnik

Po wszystkie czasy istnienia Werony

Jak ten, pamięci Julii poświęcony.

(Akt V, scena 3)

Główne cechy: zaślepieni złością, uparci.

Dodaj komentarz