Romeo i Julia – plan wydarzeń

 1. Chór wprowadza w fabułę, zapowiadając tragiczną miłość Romea i Julii.
 2. Książę pod groźbą kary śmierci wzywa skłócone rody do zaprzestania bójek.
 3. Romeo zwierza się Benowoliu z miłości do Rozaliny.
 4. Parys z Kapuletem o planach poślubienia Julii.
 5. Kapulet zaprasza Parysa na bal.
 6. Romeo postanawia pójść na bal do Kapuletów.
 7. Matka rozmawia z Julią o planach małżeńskich i zamiarach Parysa.
 8. Romeo, Merkucjo i Benowolio przychodzą na bal ukryci pod maskami.
 9. Zachwyt Romea wdziękami Julii.
 10. Kapulet studzi porywczość Tybalda wobec Romea.
 11. Pierwsza rozmowa i pocałunek Romea i Julii.
 12. Zakochani dowiadują się o swoim pochodzeniu.
 13. Chór o sytuacji Romea i Julii.
 14.  Scena balkonowa: miłosny monolog Romea w ogrodzie Kapuletów.
 15. Romeo i Julia przysięgają sobie miłość.
 16. Romeo udaje się po poradę do ojca Laurentego.
 17. Ojciec Laurenty postanawia udzielić ślubu młodym, by pogodzić zwaśnione rody.
 18.  Piastunka Marta pośredniczy w potajemnym ślubie.
 19.  Tragiczna w skutkach kłótnia Tybalta, Merkucja i Romea.
 20. Książę skazuje Romea na wygnanie za zabicie Tybalta.
 21. Julia wybacza Romeowi zabicie krewnego.
 22. Kapulet postanawia wydać Julię za Parysa.
 23. Noc poślubna Romea i Julii.
 24. Julia sprzeciwia się woli rodziców.
 25. Plan ojca Laurentego.
 26. Pozorna śmierć Julii.
 27.  Fatalne nieporozumienie – Romeo zostaje zawiadomiony przez Baltazara o śmierci Julii.
 28. Śmierć Parysa z ręki Romea.
 29. Samobójstwo Romea i Julii.
 30. Ojciec Laurenty wyjawia prawdę Księciu.
 31. Rozpacz rodziców na wieść o śmierci dzieci i pojednanie zwaśnionych rodów.

Dodaj komentarz