Romeo i Julia – czas, miejsce akcji, informacje wstępne

Akcja Romea i Julii rozgrywa się zasadniczo w Weronie – dopiero pod koniec utworu, w Akcie V scenie I, przenosi się do innego włoskiego miasteczka, Mantui. Wydarzenia mają miejsce w przestrzeni miejskiej – na ulicy, w posiadłościach rodzin Kapuletów i Montekich, w miejscach publicznych. Dodatkowo można wyróżnić sceny, które dzieją się w celi ojca Laurentego – miejscu, gdzie młodzi kochankowie zwierzają się ze swoich problemów staremu mnichowi i planują misterną intrygę. O miejscu akcji dowiadujemy się – co typowe dla dramatu – z didaskaliów. Trzeba jednak zauważyć, że didaskalia w Romeo i Julii nie są rozbudowane, by nie rzec lakoniczne. Autor informuje jedynie o miejscu wydarzeń, nie opisuje w żadnej sposób wyglądu czy topografii przestrzeni.

Czas akcji nie został w teście dokładnie określony. Wiemy, że historia rozpoczyna się w niedzielę rano, kończy się zaś tragicznym nieporozumieniem i samobójstwem Romea w piątkowy poranek. Akcja dramatu obejmuje więc niepełnych 6 dni. W didaskaliach znajdziemy informacje dotyczące pory dnia, w której mają miejsce opisywane wydarzenia. Tak dokładne określenia czasu akcji pozwalają z niezwykła precyzją odtworzyć chyba najsłynniejszą historię miłosną świata.

Sprawę czasu akcji nieco może rozjaśnić wypowiedź Marty, piastunki Julii, która próbuje ustalić wiek swojej wychowanicy:

Tak, tak; pamiętam dobrze. Mija teraz

rok jedenasty od trzęsienia ziemi;

Właśnie od piersi była odsadzona

(Akt I, scena 3)

Można przypuszczać, że chodzi tu o trzęsienie ziemi z roku 1580. Przy takim założeniu akcja utworu rozgrywa się w 1591 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że próba dokładnego ustalenia czasu akcji Romea i Julii opiera się jedynie na domysłach i hipotezach. Badacze nie są co do tej kwestii zgodni.

Z przedstawionej analizy wynika bardzo ważny wniosek – Szekspir w swojej tragedii zerwał ze znaną z teatru antycznego zasadą trzech jedności: czasu, miejsca, akcji. Historia nieszczęśliwych kochanków rozgrywa się na przestrzeni niespełna tygodnia w dwóch włoskich miasteczkach: Weronie i Mantui.

Romeo i Julia w pigułce

Data powstania: prawdopodobnie w latach 1594-1595.

Data pierwszej publikacji: 1597.

Epoka: renesans, epoka elżbietańska.

Rodzaj: dramat.

Gatunek: tragedia.

Czas i miejsce akcji: wiosna lub wczesne lato, prawdopodobnie 1591 roku, w ciągu pięciu dni i pięciu nocy, Werona, Mantua.

Bohaterowie:

Eskalus – książę panujący w Weronie

Parys – młody Weroneńczyk, szlachetnego rodu, krewny księcia

Montekio i Kapulet – naczelnicy dwóch domów nieprzyjaznych sobie

Starzec – stryjeczny brat Kapuleta

Romeo – syn Montekiego

Merkucjo – krewny księcia, przyjaciel Romea

Benwolio – synowiec Montekiego, przyjaciel Romea

Tyblat – krewny pani Kapulet

Laurenty – ojciec franciszkanin

Jan – brat z tegoż zgromadzenia

Baltazar – służący Romea

Samson i Grzegorz – słudzy Kapuleta

Abraham – służący Montekiego

Aptekarz

Trzech Muzykantów

Paź Parysa

Piotr

Dowódca warty

Pani Monteki – małżonka Montekiego

Pani Kapulet – małżonka Kapuleta

Julia – córka Kapuletów

Marta – mamka Julii

Obywatele weroneńscy, różne osoby płci obojej, liczące się do przyjaciół obu domów. Maski, straż wojskowa i inne osoby.

Główny wątek: są dwa główne wątki – odwieczny spór Kapuletów i Montekich, nieszczęśliwa miłość Romea i Julii.

Dodaj komentarz