Główne cechy poezji Leopolda Staffa

W poezji Leopolda Staffa uwagę zwracają następujące cechy:

 • – spokój,
 • – równowaga,
 • perfekcja formalna,
 • pochwała życia – mimo towarzyszącego mu cierpienia (inspiracją są tu poglądy Franciszka z Asyżu),
 • witalizm (kult energii życiowej) oraz aktywizm (postulowanie przyjmowania czynnej postawy wobec życia) – zaczerpnięte z filozofii Fryderyka Nietzschego i Henriego Bergsona,
 • sięganie do tradycji chrześcijańskiej oraz antyku grecko-rzymskiego,
 • stoicyzm,
 • zanurzenie w polskim odrodzeniu spod znaku Jana Kochanowskiego, a także we włoskim renesansie,
 • pojmowanie sztuki jako wcielenia doskonałego piękna,
 • głoszenie mądrości, która jest gwarantem dojrzałego człowieczeństwa – jej źródło to szeroko pojmowana kultura humanistyczna,
 • uwznioślenie zwykłości – podejmowanie za pomocą wysokiego stylu tematów, które mogą wydawać się niegodne poezji (np. praca chłopa na roli, opis gnoju),
 • odtwarzanie uniwersalnych prawd życiowych,
 • godzenie paradoksów – np. przekonanie, że radość z każdego dnia życia nie wyklucza cierpienia, gdyż jest ono ludzkim doświadczeniem (Jerzy Kwiatkowski nazwał Staffa „poetą paradoksu”),
 • wykorzystywanie lapidarnych, aforystycznych formuł i puent.

Ostap Ortwin, interpretując twórczość Leopolda Staffa, stworzył termin „staffizm”, który oznacza ogół cech charakterystycznych dla poezji autora Ścieżek polnych.

Dodaj komentarz