Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Człowiek jest istotą społeczną, która w swoim życiu właściwie cały czas jest związana z innymi ludźmi. Nawet spędzając czas samotnie, nie pozostajemy bez ich wpływu – myślimy o bliskich, rozważamy plany w odniesieniu do różnych osób. Relacje z ludźmi w dużej mierze kształtują nasze życie. To dzięki tym pierwszym związkom z rodzicami, rodzeństwem czy rodziną sprawia, że stajemy się tacy, jacy jesteśmy. Różne osoby, z którymi spędzamy czas w ciągu naszej młodości czy dorosłości, wpływają na nasze poglądy i jakość naszego życia. Niektóre znajomości rozwijają, inne zaś niszczą i podcinają skrzydła. Sądzę, że relacje z innymi mogą różnie kształtować życie człowieka.

Relacje romantyczne często nie są usłane różami. Zdarzają się w nich wzloty i upadki, mimo wszystko wielu z nas nie potrafi żyć bez miłości. Uczucia, zwłaszcza te nieodwzajemnione, często znacznie zmieniają nasze funkcjonowanie. Osoby nieszczęśliwie zakochane mogą popadać w obsesję na punkcie swojego obiektu uczuć i próbach zdobycia go, choć może to utrudniać im codzienne funkcjonowanie. Trudno jest jednak odpuścić, gdy nam na czymś lub kimś bardzo zależy. Taką historię można zaobserwować w „Lalce” Bolesława Prusa. Nieszczęśliwa miłość Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej stanowi jeden z głównych wątków utworu. Mężczyzna osacza ukochaną, chcąc uzyskać jej względy. Postanawia wyprowadzić jej ojca Tomasza na prostą, zajmując się jego długami. Z pomocą Szlangbauma zawyża cenę wykupu kamienicy należącej do Łęckich, aby ułatwić im dalsze życie. Kupuje także oddany w zastaw posag Izabeli w postaci srebrnej zastawy. Choć jego działania są podyktowane miłością, Izabela zaczyna go przez to nienawidzić. Czuje się przytłoczona jego obecnością, co jednak zmienia się w czasie. Ich relacja ewoluuje, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają – kobieta nie kocha Stanisława, bawi się nim, oczekuje coraz więcej, na co mężczyzna przystaje. Relacja z kobietą prowadzi go do próby samobójczej, której podjął się po wyjściu z pociągu w Skierniewicach (zrozumiał prowadzoną przez nią rozmowę z Kazimierzem Starskim, w której przyznała się do zdrady i zgubienia podarowanego jej metalu lżejszego od wody). Takie związki są bardzo szkodliwe i mogą doprowadzić do opłakanych skutków, na co przykładem jest historia bohatera.

Innym przykładem niszczącej relacji romantycznej może być historia Wertera, bohatera powieści epistolarnej Goethego. W „Cierpieniach Młodego Wertera” została ukazana miłość głównego bohatera do Lotty, która nie odwzajemnia jego uczuć głównie z uwagi na wierność wobec swojego narzeczonego, Alberta. Młodzieniec nie może przeboleć nieosiągalności ukochanej, co na końcu książki doprowadza go do popełnienia samobójstwa. Mężczyzna nie potrafi poradzić sobie z uczuciem odrzucenia, co doprowadza go do tak dramatycznych kroków. 

Czasem relacja z ludźmi daje nam dużo korzyści. Posiadając prawdziwych przyjaciół, który wspierają działania człowieka i pomagają mu w trudnych sytuacjach można stawać się coraz lepszą osobą. Jest to wyjątkowo ważne zwłaszcza w ciężkich chwilach. Przykładem takiej relacji może być relacja między Petroniuszem a Markiem Winicjuszem. Poza więzami krwi bohaterów łączy silna przyjaźń, w której mogą na siebie liczyć. W chwili utracenia Lidii lub możliwych problemów z Neronem, przez wstawiennictwo wujka główny bohater nie musiał sam sobie radzić z trudnościami życia. Petroniusz również mógł liczyć na przyjaciela, który chętnie towarzyszył mu na ucztach i w codziennych zajęciach. Martwił się o niego, gdy ten wpadł w niełaskę cesarza i proponował mu pomoc. Mężczyźni mogli na siebie liczyć. Marek nie został odrzucony przez przyjaciela nawet w chwili nawrócenia i zmiany swojego systemu wartości. Petroniusz akceptował go w pełni takim, jakim był. 

W niektórych przypadkach silne wspierające relacje mogą pojawić się w najmniej spodziewanych okolicznościach, z ludźmi, których nie darzyliśmy wcześniej sympatią. W filmie Alexandra Payne’a „Przesilenie zimowe” z 2023 roku dochodzi do zacieśnienia więzi między nauczycielem historii a nielubianym przez niego uczniem Angusem, gdy z powodu braku alternatywy muszą spędzić razem przerwę bożonarodzeniową. Wspólnie wyruszają na wycieczkę, która bardzo ich do siebie zbliża. Mężczyzna ma okazję poznać bliżej swojego problematycznego ucznia, który ma za sobą trudną historię. Zabiera go do szpitala psychiatrycznego, gdzie chłopak ma wyjątkową szansę spotkać się z ojcem, który jest chory psychicznie. Choć przez to nauczyciel traci pracę, staje się prawdziwym wsparciem dla Angusa, który całe życie nie miał nikogo, kto by się nad nim pochylił. 

Podsumowując, relacje z innymi ludźmi silnie kształtują naszą tożsamość. Dzięki nim możemy wzrastać i stawać się lepszymi osobami, jednak czasem sprowadzają nas one na dno. Z tego powodu ważne jest uważnie dobierać osoby, którymi się otaczamy. Wspierające środowisko to klucz do dobrego życia i pomyślnego rozwoju. Toksyczne i szkodliwe znajomości bardzo utrudniają nam funkcjonowanie, choć często ludzie nie potrafią się z nich prosto wydostać. Dlatego warto rozejrzeć się i sprawdzić, jakie relacje nam służą, a jakie tylko szkodzą.