Noc listopadowa – bohaterowie

Pallas (Atena) jest boginią mądrości i sprawiedliwej wojny. Dodaje Polakom siły do walki, chce, by odzyskali oni wolność. Mimo przepowiedni o upadku powstania pomaga im i angażuje się w pomoc w zarządzaniu oddziałami. Gdy Zeus nakazuje jej powrót na Olimp, jest rozżalona i cierpi. 

Nike to bogini zwycięstwa, która pojawia się w utworze w kilku postaciach (Nike z Salaminy, Nike z Cheronei, Nike Napoleonidów, Nike spod Maratonu oraz Nike spod Termopil). Są one honorowe i niewiele różnią się między sobą. Nike spod Cheronei nie doprowadziła do zwycięstwa Greków, dlatego jest postrzegana negatywnie. To ona zwiastuje Polakom przegraną w powstaniu. 

Ares to bóg wojny. Jest porywczy, pragnie krwi, a nie zwycięstwa Polaków. Bierze Joannę na swoją oblubienicę. 

Kery są boginiami zemsty i gwałtownej śmierci. Piją krew zabitych i w ten sposób biorą udział w powstaniu.

Demeter to bogini ziemi i urodzaju. Cierpi przez odejście córki do męża jesienią, dlatego prosi Hekate o pomszczenie Kory.

Kora pokazana zostaje w utworze jako wieszczka, która przepowiada Polsce niepodległość. Nie nastąpi to jednak szybko i będzie okupione bólem i krwią. 

Hermes jest w dramacie posłańcem niosącym dusze do Hadesu. Pojawia się w domu Lelewela oraz w teatrze Stanisława Augusta, aby odwieźć duszę do Styksu. 

Piotr Wysocki dowodził spiskiem Podchorążych i dowodził powstaniem listopadowym. Podporucznik został przedstawiony przez Wyspiańskiego jako dobry dowódca, bohater, patriota. Dodaje swoim ludziom otuchy i doskonale kieruje nimi. Szczerze wierzył w powodzenie powstania. 

Wielki Książę Konstanty był zwierzchnikiem sił zbrojnych Królestwa Polskiego. W dniu wybuchu powstania dostał list od cara o przejęciu zwierzchnictwa nad całą Rzeczpospolitą. Uważa się za silniejszego od brata, chce przeprowadzić zamach stanu. Ma mieszane uczucia wobec Polaków, gardzi nimi, ale ich podziwia. W momencie wybuchu powstania lekceważy zagrożenie. Jest porywczy, bezwzględny i impulsywny, w momencie informacji o śmierci ojca oskarża cara o jego zabicie. W gniewie zabija Łukasińskiego, aby pokazać swoją siłę. Źle traktuje również swoich podwładnych.

Joanna Grudzińska to żona księcia. Kocha go, dlatego chce jego ewakuacji i poważnie traktuje zagrożenie ze strony powstańców, jednak bardziej zależy jej na Polsce. Pozostaje patriotką i nie chce rozlewu krwi swoich rodaków. Gdy zostają otoczeni w Belwederze, pokazuje im możliwą drogę ucieczki. 

Dimitri Kuruta był zastępcą wielkiego księcia oraz jego najbliższym doradcą. Nienawidzi Polaków, gdy dochodzi do powstania, chce je krwawo pacyfikować. Z pochodzenia Grek. 

Aleksiej Genre piastował urząd generała armii rosyjskiej. Zostaje zabity podczas ataku na Belweder.

Młody Genre zostaje zabity podczas walk ulicznych, spotyka się z ojcem w teatrze już jako umarły. 

Markot to tajny agent wierny carowi. Infiltrował powstańców i przekazał księciu informacje o zamachu, które jednak zlekceważono. Jest zły, przebiegły i podstępny. Przed samą śmiercią doprowadza do zabicia Nowickiego. Wieszają go Polacy za zdradę. 

Józef Chłopicki jest postacią pozytywną. Generał Królestwa Polskiego pragnie wolności. Wszedł w konflikt z księciem, dlatego ustąpił ze stanowiska. Został poproszony o zostanie zwierzchnikiem powstania. 

Joachim Lelewel był politykiem i historykiem. Powołano go do rządu, ponieważ był znanym działaczem patriotycznym. Odmawia działania ze względu na umierającego ojca. 

Walerian Łukasiński pojawia się po pobycie w więzieniu carskim. Był torturowany, jednak pozostał wierny Polsce. Zabity przez W. księcia

Dodaj komentarz