Noc listopadowa – plan wydarzeń

 1. Pallas zapowiada walkę Polaków z carem.
 2. Wysocki daje sygnał do rozpoczęcia powstania.
 3. W Belwederze żona wielkiego księcia Konstantego, Joanna Grudzińska, widzi łunę pożaru, o której informuje męża, jednak ten ją ignoruje.
 4. Książę Konstanty ignoruje wszystkie informacje o planach powstania.
 5. Studenci czekają pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. Mają pojmać księcia. Demeter żegna Korę.
 6. Studenci zabijają dwóch bliskich ludzi księcia Konstantego, jednak muszą uciekać. Pomaga im Joanna. Książę nakazuje zniszczenie miasta.
 7. W teatrze odbywa się spektakl inspirowany „Faustem”. Książę i jego ludzie są wyśmiewani, a Józef Chłopicki chwalony.
 8. Przedstawienie zostaje przerwane, a Nike namawia Chłopickiego, by objął dowództwo.
 9. Ojciec Lelewela umiera. Bronikowski namawia Joachima Lelewela, by ten zwołał rząd, jednak ten się nie zgadza.
 10. W mieście trwają walki. Giną przedstawiciele obu stron.
 11. W teatrze Stanisława Augusta o północy zbierają się dusze poległych, które są zabrane przez Hermesa.
 12. Książę Konstanty spotyka się z wojskowymi na Alejach Ujazdowskich.
 13. Uwolniony zostaje więzień Łukasiński, który wierzy w niepodległość Polski.
 14. Rozpoczyna się pochód wojska rosyjskiego.

Dodaj komentarz