Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tego rodzaju poświęcenie odnajdujemy również w innych tekstach religijnych, choćby w Biblii, czyli Piśmie Świętym chrześcijaństwa, jednej z największych obecnie religii na świecie. Główna jej postać, Jezus Chrystus, miał być Synem Bożym, który został zesłany na Ziemię, by wziąć na siebie winy wszystkich ludzi i je odkupić.

Jezus miał zostać umęczony i ukrzyżowany, co miało być ofiarną poświęconą Bogu na przebłaganie za winy rodzaju ludzkiego. Później jednak Syn Boży miał zmartwychwstać i udowodnić, że pokonał śmierć, unicestwił grzechy ludzi, zbawił ich i sam odrodził się na nowo. Po raz kolejny mamy więc do czynienia z poświęceniem się istoty wyższej, boskiej, za ludzi, w trosce o ich dobro i – w tym przypadku – bezgrzeszne życie po śmierci. 

x