Powrót posła – czas i miejsce akcji, informacje wstępne

Czas akcji został w Powrocie posła dokładnie określony:

(…) rzecz się odprawia podczas limity przed zebraniem się nowego wyboru posłów.

Limitą nazywa się czas przerwy pomiędzy kolejnymi obradami sejmu, poprzedzonymi wyborem nowych posłów. W przypadku Powrotu posła chodzi o okres przed zwołaniem sejmu w 1790 r. Do rzeczonego zawieszenia obrad ostatecznie nie doszło. Jednak Niemcewicz pisząc swoją komedię polityczną jeszcze tego nie wiedział.

Akcja obejmuje jeden dzień. Rozpoczyna się rankiem po nocnych dyskusjach Podkomorzego ze Starostą Gadulskim. Jakub i Agatka szykują śniadanie dla Państwa. Kończy się wieczorem, kiedy szczęśliwie zaręczają się Walery z Teresą oraz Jakub z Agatką.

Miejsce akcji także zostało wskazane w didaskaliach. Opisywane zdarzenia dzieją się na wsi, w domu Podkomorostwa.

Niemcewicz w Powrocie posła zachował zasadę jedności: czasu, miejsca, akcji.

Czas i miejsce powstania: 1791 r, Warszawa (ukończone 7 listopada).

Epoka: oświecenie.

Rodzaj: dramat

Gatunek: komedia polityczna.

Czas i miejsce akcji: czas zawieszenia obrad sejmowych przed zebraniem się nowego wyboru posłów w 1790 r., Polska (jeden dzień).

Bohaterowie:

Starosta Gadulski, krewny Podkomorzyny

Starościna, druga żona Starosty

Teresa, córka Starosty z pierwszego małżeństwa

Podkomorzy

Podkomorzyna

Walery, jeden z trzech synów Podkomorostwa

Szarmancki, kawaler modny

Jakub, służący Podkomorostwa

Agatka, służąca Podkomorostwa

Kozak Szarmanckiego

Problematyka: antagonizm dwóch stronnictw politycznych: konserwatywnego i patriotycznego.

Dodaj komentarz