Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Jednak relacja ta zmieniła się rok później, po śmierci córki Urszulki. W poświęconych dziecku „Trenach” Kochanowski zadawał Bogu pytania, nie rozumiejąc, czemu to właśnie jego dziecko poniosło śmierć. Poeta na chwilę zbuntował się i odwrócił od umiłowanego Boga, zarzucając Mu niesprawiedliwość i brak miłości do niewinnego dziecka. Zrozpaczony ojciec często zwracał się go do Boga, nie mogąc zrozumieć, czemu zesłał na niego takie nieszczęście. Miotany emocjami wyrzuca Bogu, że zabrał Urszulkę specjalnie. Wątpił też w Jego moc, sprawczość i dobro.

Ten stan jednak się zmienia z upływem czasu. Kochanowski powoli, co widać w kolejnych trenach, zaczyna rozumieć sytuację i godzić się z tym, co go spotkało. Udaje mu się znaleźć spokój i harmonię. W śnie widzi swoją zmarłą matkę, która niesie córkę na rękach. Widzi, że dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe. Dzięki temu wybacza Bogu i godzi się z Nim.

Każdy z nas próbuje znaleźć siłę wyższą, która kieruje naszym życiem i światem, a te poszukiwania przynoszą różne emocje, które artyści często opisują w swoich dziełach. Relacje z Bogiem nie zawsze są oparte na miłości i zaufaniu. Niekiedy wkrada się bunt, rozpacz, smutek i niezrozumienie. Nie każdy potrafił zrozumieć plany Boga, przez co niektórzy odwracali się od Pana, uważając, że nie jest tak dobry i miłosierny, jak im się wydawało. Lecz w literaturze były też osoby, które miłowały Boga ponad wszystko, ufały Mu i głosiły Jego nauki, starając się nawrócić kolejnych ludzi. Kontakty ze Stwórcą były więc różnorodne, a ich przykłady możemy znaleźć w literaturze z różnych wieków i epok.

Dodaj komentarz