Król Olch – interpretacja

Ballada “Król Olch” powstała w roku 1782 i była częścią większego dzieła. Opisuje śmierć dziecka z rąk nadprzyrodzonej istoty. Zawiera nawiązania do folkloru ludowego i mitologii skandynawskiej, a badacze wciąż nie są zgodni, co do natury i pochodzenia tytułowego króla olch.

Werteryzm – definicja, cechy, twórcy

Na początku epoki romantyzmu Johann Wolfgang von Goethe stworzył pewien model literacki, który następnie zaczął przenikać do postaw życiowych młodych ludzi tamtych czasów. Werteryzm, bo o nim mowa, miał bardzo duży wpływ na kształtujący się wtedy romantyzm. Związany jest też z powstaniem bohatera werterycznego – jednego z archetypów postaci literackich.