opracowania lektur, opracowania wierszy, motywy literackie, epoki literackie, streszczenia, problematyka, bohaterowie lektur, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy
William Szekspir - najważniejsze informacje o autorze
William Szekspir (ang. William Shakespeare) ur. w 1564 r. w Stratford-upon-Avon, zm. w 1616 r., tamże) – dramaturg angielski, poeta, aktor. Uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, reformatorów teatru oraz wybitnego twórcę wszechczasów, choć... (pozostało znaków: 3069)
Romeo i Julia - informacje wstępne
Data powstania: prawdopodobnie w latach 1594-1595. Data pierwszej publikacji: 1597. Epoka: renesans, epoka elżbietańska. Rodzaj: dramat. Gatunek: tragedia. Czas i miejsce akcji: wiosna lub wczesne lato, prawdopodobnie 1591 roku, w ciągu pięciu dni i pięciu nocy, Werona, Mantua. Bohater... (pozostało znaków: 1093)
Romeo i Julia - okoliczności powstania
Podobnie jak w przypadku większości dzieł Szekspira, trudno wskazać okoliczności i czas powstania Romea i Julii. Określa się je na podstawie różnych źródeł i są to ustalenia raczej umowne. Po raz pierwszy wspomina o Romeo i Julii Szekspira w 1598 roku Francis Meres w swojej rozprawie... (pozostało znaków: 1984)
Romeo i Julia - czas i miejsce akcji
Akcja Romea i Julii rozgrywa się zasadniczo w Weronie – dopiero pod koniec utworu, w Akcie V scenie I, przenosi się do innego włoskiego miasteczka, Mantui. Wydarzenia mają miejsce w przestrzeni miejskiej – na ulicy, w posiadłościach rodzin Kapuletów i Montekich, w miejscach publ... (pozostało znaków: 1889)
Romeo i Julia - plan wydarzeń
Chór wprowadza w fabułę, zapowiadając tragiczną miłość Romea i Julii. Książę pod groźbą kary śmierci wzywa skłócone rody do zaprzestania bójek. Romeo zwierza się Benowoliu z miłości do Rozaliny. Parys z Kapuletem o planach poślubienia Julii. Kapulet zaprasza... (pozostało znaków: 1387)
Romeo i Julia - streszczenie
Romeo i Julia - streszczenie krótkie Akt I W Weronie mieszkają dwa zwaśnione rody: Montekich i Kapuletów. Ojciec Romea martwi się o swojego syna, który jest posępny i zamyślony. Okazuje się, że przyczyną melancholii młodzieńca jest nieodwzajemniona miłość do Rozaliny. Tymc... (pozostało znaków: 18833)
Charakterystyka Romea
Romeo: * syn Monteki; * początkowo zakochany w Rozalinie, szybko zapomina o dawnej ukochanej, będąc pod wrażeniem Julii; * niezwykle porywczy młodzieniec: w gniewie zabija Tybalta, śmiertelnie rani także Parysa; planuje samobójstwo, gdy Książę postanawia go wygnać, ponieważ nie wyobra... (pozostało znaków: 1107)
Charakterystyka Julii
Julia: * córka Montekich; * ma około 14 lat: Pani Kapulet: Czternaście ma już lat, jak mi się zdaje. Marta: Czternaście moich zębów w zakład stawię (Chociaż właściwie mam ich tylko cztery), Że jeszcze nie ma (…) Dopiero wieczorem na świętego Piotra i Pawła... (pozostało znaków: 1261)
Charakterystyka Księcia z Romeo i Julii
Książę: *srogi, sprawiedliwy i konsekwentny władca; * ma dosyć ciągłych waśni pomiędzy Kapuletami a Montekimi; * nie jest bezduszny, po zabiciu Tybalta skazuje Romea na wygnanie – a nie na śmierć, jak było zapowiedziane. Główne cechy: sprawiedliwy, ludzki, roztropny, mądry.... (pozostało znaków: -88)
Charakterystyka Parysa z Romeo i Julii
Parys: * młody hrabia, starający się o rękę Julii; * traktuje Julię przedmiotowo, jak skarb, który trzeba zdobyć; * dumny, samolubny, pyszałkowaty; nawet w obliczu śmierci narzeczonej nie wykaże się współczuciem, a jedynie egoizmem: Okrutna, sroga świętokradzka śmierci!... (pozostało znaków: 208)
Charakterystyka Merkucja
Merkucjo: * krewny Księcia, wierny przyjaciel Romea; * język, jakim się posługuje jest żartobliwy i rubaszny, jednak Merkucjo jest człowiekiem mądrym, posiadającym wiedzę życiową; wielokrotnie mimochodem wypowiada filozoficzne myśli: Sądzę, panie, że czas tracąc Zarówno psujem świec... (pozostało znaków: 336)
Charakterystyka Marty
Marta: * piastunka Julii; * postać dość komiczna; * oddana swoim chlebodawcom; * kobieta praktyczna; * pomaga młodym kochankom w zaślubinach; * gdy Romeo zostaje wygnany, namawia wychowanicę do kłamstwa i wyjścia za mąż za Parysa, wykazuje się chłodną kalkulacją, nie rozumie rozpaczy J... (pozostało znaków: 303)
Charakterystyka Ojca Laurentego
Ojciec Laurenty: * poczciwy zakonnik, franciszkanin; * stara się pomóc młodym zakochanym, ua im potajemnego ślubu; * zaopatrza Julię w tajemniczą miksturę, wysyła list do Romea, w którym wyjaśnia plan wywiezienia dziewczyny poza Weronę; * zależy mu na zgodzie pomiędzy zwaśnio... (pozostało znaków: 170)
Charakterystyka Tybalta
Tybalt: * bratanek pani Kapulet; * tchórzliwy; * przepełniony nienawiścią wobec Romea i jego przyjaciół; * dobry szermierz; * podstępnie zabija Merkucja. Główne cechy: tchórzliwy, nieuczciwy, podstępny, złośliwy. (pozostało znaków: -136)
Charakterystyka Montekich
Państwo Monteki: *rodzice Romea; *skłóceni z rodem Kapuletów, nie widzą szansy na pojednanie; *dopiero po śmierci zakochanych godzą się z Kapuletami, obiecując postawić złoty pomnik na cześć Julii: Monteki: Lecz ja mogę Więcej dać tobie nad to: każę bowiem Posąg jej ula... (pozostało znaków: 138)
Charakterystyka Kapuletów
Państwo Kapulet: * rodzice Julii; * skłóceni z rodem Montekich; * Pan Monteki jest despotyczny, nie bierze pod uwagę zdania córki, kierując jej życiem wedle własnych upodobań; mimo wcześniejszych oporów, postanawia wydać córkę za Parysa: Cóż to znó... (pozostało znaków: 1093)
Romeo i Julia - najważniejsze cytaty
Kapulet do Parysa: Prędko więdną przedwczesne mężatki. Romeo w reakcji na wiadomość o pochodzeniu Julii: Julia Kapulet! O dolo zbyt sroga! Życie me jest więc w ręku mego wroga. Julia, poznając pochodzenie Romea: Dziwny miłości trafię na mnie iści, Że musze kochać przedmio... (pozostało znaków: 1335)

LekcjaPolskiego.pl – opracowania lektur, opracowania wierszy, epoki literackie, streszczenia lektur, problematyka, bohaterowie, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy

Kontakt | Polityka prywatności