Co skłania człowieka do poświęceń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Dziadów cz. III, do całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Innym przykładem poświęcenia czegoś ważnego dla miłości może być, postać Federigo z noweli „Sokół” Giovanniego Boccaccio. Szlachcic z miłości do Mony Giovanny traci majątek, ponieważ chce zwrócić na siebie jej uwagę. Musi przenieść się z Florencji do małego domku. Kobieta również tam przyjeżdża i przychodzi do niego prosić o sokoła, ptaka, którego ukochał sobie jej chory synek. Mężczyzna poświęca jednak zwierzę na posiłek, aby odpowiednio ugościć ukochaną. Ptak był jego przyjacielem, lecz według relacji „Dekameronu”, Federigo nie wahał się ani chwili zabić sokoła. Poświęcenie jednak się opłaciło, a Monna Giovanna wyszła za niego za mąż.

Poświęcenie jest więc dla człowieka często wyrazem poparcia wobec idei czy formą wyrazu miłości do drugiej osoby. Daje to jednostce poczucie sprawczości i wrażenie, że podejmowane przez nią decyzję mają realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Jak widać na przedstawionych powyżej przykładach, poświęcenie jest dość powszechnym zjawiskiem w literaturze na przestrzeni wieków. Wynika ono z różnych okoliczności, jednak nie można pominąć jego znaczenia w kształtowaniu postaw społecznych.

Dodaj komentarz