Doktor Michał Szuman – charakterystyka

Doktor Michał Szuman to spolszczony Żyd, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z czasów studiów i zesłania. Podobnie jak Rzecki jest kawalerem posiadającym reputację dziwaka. Żyje w całkowitym odosobnieniu.

Przed laty, gdy jego narzeczona, chrześcijanka, zmarła, usiłował popełnić samobójstwo. Posiadając zabezpieczenie finansowe, leczy ludzi za darmo i zajmuje się badaniami antropologicznymi (analizuje ludzkie włosy).

Będąc szczerze zatroskany o Wokulskiego, postrzega go jako pacjenta dotkniętego niebezpieczną monomanią, spowodowaną romantyczną tradycją kulturową i pozostałościami feudalnymi w systemie społecznym. Szuman ma zwyczaj przyjmowania postawy cynika i śmiałego oceniania ludzi. Choć zwykle jego sądy są słuszne, rzadko skąpią rozmówcom złośliwości. Wszystko to jednak jest dla niego tylko maską obronną przed światem, który go nie rozumie – w głębi duszy jest człowiekiem prawym, szlachetnym i niezawodnym w przyjaźni. Wzrastające nastroje antysemickie budzą w nim poczucie solidarności z prześladowanymi. Tak jak Szlangbaum, zawraca z drogi asymilacji i zmienia się na swoją niekorzyść: snuje obłąkańcze rojenia rasistowskie, ulega fascynacji pieniądzem i wdaje się w spekulacje finansowe.

Dodaj komentarz