Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Franciszkanizm to nurt filozoficzny, który został zainicjowany przez świętego Franciszka z Asyżu w XIII wieku. Franciszek zachęcał do miłowania Boga w sposób radosny i życzliwy, miłując przyrodę i wszystkie istoty, które Bóg stworzył. Główne założenia nurtu franciszkańskiego związane były z pokornym i ubogim życiem, pomocą innym, troską o środowisko i zwierzęta oraz harmonią ze światem. W ten sposób, według świętego Franciszka, powinno miłować się Boga i wszelkie Jego stworzenie.

Wiele późniejszych utworów odwołuje się do motywu franciszkańskiej filozofii. Postacie, które są ukazane w takich dziełach to osoby pokorne, które cieszą się z tego, że mogą pomagać innym. Przyjmują wszelkie trudności z uśmiechem, dzielą się swoim majątkiem i szanują naturę, która jest dla nich najważniejsza. Żyją życiem prostym, modląc się do Boga i pokładając w Nim największe nadzieje. Wierzą także w ludzką dobroć i bezinteresowność, uważając, że jako dzieci Boga nie możemy być źli.

Filozofia świętego Franciszka z Asyżu doskonale przedstawiona jest w jego biografii „Kwiatki świętego Franciszka”. Jest to zbiór opowiadań o życiu i działaniu Franciszka oraz jego braci zakonnych. W opowieściach uwaga zwrócona jest na dobro, które tkwi w każdym człowieku, a także ufność wobec Boga, ludzi i natury. Filozofia, którą stworzył święty Franciszek jest tam pokazana jako radosne obcowanie z przyrodą i bliźnimi. Wystarczy pamiętać o Bogu, modlić się i wierzyć w Niego, ponieważ tylko w ten sposób możemy nauczyć się miłości do siebie i innych. Według świętego ludzi należy miłować, pomagać i chcieć dla nich, jak najlepiej. Takie proste życie miało dawać najwięcej szczęścia i zbliżać do Boga, który błogosławił czyniącym innym dobro.

Wiele historii z „Kwiatków świętego Franciszka” świadczy o tym, że radosne i łagodne podejście jest kluczem do relacji z Bogiem i podstawą filozofii franciszkańskiej. Przykładem jest opowieść o wilku, który napadał na ludzi i zwierzęta w mieście Gubbio. Złość, agresja i nienawiść wobec zwierzęcia nie dały rady go pokonać. Jednak spokojna rozmowa świętego Franciszka i błogosławienie wilka sprawiło, że drapieżnik został oswojony i stał się maskotą miasta.

Postawa świętego Franciszka jest do dziś wzorem do naśladowania dla wielu osób. Jednak należy pamiętać, że franciszkanizm to nie jest jedynie dbanie o przyrodę i rozdawanie swojego majątku. Franciszek skupiał się głównie na naśladowaniu Chrystusa i głoszeniu wiary, a czynił to poprzez umiłowanie braci mniejszych i innych ludzi. Jezus nakazał wspierać słabszych i biedniejszych, a Franciszek robił wszystko, by wypełnić wolę swojego Boga.

Dodaj komentarz