Kreon – charakterystyka bohatera

– Prawowity władca Teb; brat Jokasty, ojciec Hajmona i szwagier Edypa, po śmierci którego legalnie przejął tron;

– przyszło mu sprawować władzę w trudnym dla państwa momencie: po odparciu wojsk nieprzyjaciela i zakończeniu wojny;

– jego celem jest wprowadzenie ładu, praworządności, sprawiedliwości, równości wszystkich wobec prawa i wyplenienie anarchii;

– chce pomścić czyn Polinejkesa i odstraszyć innych potencjalnych renegatów, dlatego wydaje surowy i bezwzględny zakaz grzebania ciał zdrajców;

– cieszy się autorytetem starszyzny, która postrzega go jako władcę surowego, ale i sprawiedliwego:

A wszelka władza zaprawdę ci służy

I nad zmarłymi, i nami, co żyjem.

– dobro państwa stanowi dla króla najwyższą wartość, choć jest on też człowiekiem religijnym i oddaje cześć bogom;

– cechuje go podejrzliwość, wszędzie węszy spisek, zdradę i przekupstwo, oskarża o nie strażników, a nawet wróżbitę Tyrezjasza:

Wy wszyscy jak łucznik do celu

Mierzycie we mnie: teraz i wróżbiarstwo

Sidła zastawia, a krewni mą myślą

Kupczą, frymarczą z dawna jak towarem.

– jego decyzje są nieodwołalne, bohater usprawiedliwia swoją stanowczość i surowość obawą przed posądzeniem o prywatę – boi się utraty autorytetu poddanych. Wyznaje zasadę równości wszystkich wobec prawa, nawet gdy w grę wchodzą więzi rodzinne;

– zaślepia go pycha – to właśnie hybris odbiera mu rozsądek i zdolność do racjonalnej oceny rzeczywistości;

– roszczenia Antygony uznaje za zniewagę wobec niego jako władcy i jako mężczyzny;

– z jednej strony kieruje się dobrem publicznym, z drugiej zaś staje się autorytarny i przekonany o własnej nieomylności, nie przyjmując racjonalnych argumentów otoczenia;

– kocha swojego syna i zależy mu na wierności, posłuszeństwu i miłości Hajmona, jednak nie potrafi zmienić podjętej decyzji – dopiero za sprawą wizji śmierci potomka postanawia zmienić rozkaz, lecz, niestety, jest już za późno.

Główne cechy: surowość, nieustępliwość, kategoryczność, stanowczość, despotyzm, mściwość, podejrzliwość, przekonanie, że dobro państwa jest najwyższą wartością.

Dodaj komentarz