Lilla Weneda – plan wydarzeń

 1. Przybycie harfiarzy do groty i przekazanie informacji o losach bitwy.
 2. Zagrzanie muzyków do pieśni przez Rozę Wenedę.
 3. Rozmowa Lecha z jeńcami.
 4. Prośba Lilli Wenedy o pomoc dla ojca i braci, śluby czystości.
 5. Podpalenie celi przez Ślaza.
 6. Rozmowa Gwinony i Lecha o więźniach i łagodnym postępowaniu władcy.
 7. Przesłuchanie Derwida przez Gwinonę.
 8. Oślepienie starca.
 9. Przyjście świętego Gwalberta i Lilli Wenedy, błagających o wolność dla ojca.
 10. Skazanie Derwida na powieszenie i powolną śmierć.
 11. Spotkanie Rozy Wenedy i Ślaza.
 12. Prośba dziewczyny o odzyskanie harfy ojca.
 13. Dobicie Salmona przez Ślaza.
 14. Relacja Sygonia na temat śmierci Salmona.
 15. Gniew Lecha, prośba o litość Lilli Wenedy.
 16. Prośba Lilli Wenedy, rzut toporem Poleluma.
 17. Trafny rzut, ścięcie włosów Derwida i uchronienie mężczyzny przed śmiercią.
 18. Przyjście Ślęza przebranego za Salmona do Lecha.
 19. Wypuszczenie braci, przepowiednia śmierci siostry.
 20. Skazanie Derwida na śmierć przez pożarcie przez węże.
 21. Plan podstępu, by sprawdzić męstwo Ślęza alias Salmona.
 22. Wieści z pola bitwy, porwanie syna Lecha.
 23. Błagania Lilli Wenedy o pozwolenie na spotkanie z ojcem.
 24. Gniew Gwinony i kłótnia z mężem.
 25. Przemiana Ślaza i dołączenie do Wenedów.
 26. Uchronienie Derwida przed śmiercią przez pokarm z kwiatów lilii.
 27. Wypuszczenie mężczyzny, wybór między dzieckiem a harfą. 
 28. Obietnica wymiany Lechona za Lillę Wenedę. 
 29. Przepowiednia Rozy Wenedy o losach zwycięstwa.
 30. Śmierć Lechona z rąk Rozy.
 31. Powrót króla Wenedów.
 32. Przygotowania do walki.
 33. Śmierć Lilli Wenedy z rąk Gwinony przez uduszenie.
 34. Oddanie harfy Ślęzowi i nakaz zwrócenia jej Derwidowi.
 35. Bitwa.
 36. Śmierć Sygonia.
 37. Podstępne zwrócenie harfy, w pudle zmarła Lilla Weneda. Rozpacz rodziny Wenedów.
 38. Samobójstwo Derwida.
 39. Walki, dołączenie Gwinony do walczących. 
 40. Spotkanie Ślęza i św. Gwalberta, pogodzenie postaci.
 41. Śmierć Gwinony.
 42. Śmierć Leluma i poświęcenie Poleluma, aby zginąć wraz z nim.
 43. Objawienie Maryi.

Dodaj komentarz