Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to chyba najsilniejsze uczucie, jakiego jest w stanie doświadczyć człowiek w ciągu całego swojego życia. Należy ona również do najchętniej wykorzystywanych wątków w literaturze. Dlatego dysponujemy dzisiaj prawdziwym ogromem dzieł, które wypowiadają się właśnie na jej temat i przedstawiają nam ją w wielu rozmaitych perspektywach i odcieniach. 

Pieśń nad pieśniami to jedna z ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu – świętego dzieła chrześcijaństwa. Poświęcona została w całości właśnie romantycznemu uczuciu, które zrodziło się pomiędzy kobietą a mężczyzną. Utwór jest tak naprawdę dialogiem dwojga oblubieńców, którzy wyznają sobie miłość w bardzo poetycki sposób. W ich wypowiedziach pełno jest odniesień do świata przyrody – zwierząt oraz roślin, drzew.

Miłość ukazuje się więc czytelnikowi jako coś najbardziej naturalnego, co dotyczy wszystkich istnień żyjących na ziemi, choć oczywiście nie w ten sam sposób. Miłość jest absolutnym fundamentem życia i szczęścia człowieka na ziemi. Jest ona nie tyle uczuciem, co stanem absolutnego zanurzenia się w życiu drugiej osoby i chęcią poświęcenia się dla niej. Pieśń nad Pieśniami jest również – w metaforycznym sensie – interpretowana jako wyraz miłości Boga do człowieka. Miłości czystej, wynikającej z samego faktu istnienia. Uczucie to jawi się więc jako nieodzowny element bytu, równie istotny, co oddychanie czy jedzenie. 

Miłość na przestrzeni dziejów nie była jednak zawsze przedstawiana w tak magiczny i pozytywny sposób. Ze względu na swoją siłę emocjonalną, w sytuacjach, w których nie była odwzajemniona, stawała się energią niszczącą o huraganowej wręcz sile, potrafiącą doprowadzić człowieka na skraj rozpaczy.

W opisywaniu takich sytuacji brylowali romantycy, a zwłaszcza ich niemiecki mistrz, Johann Wolfgang Goethe. W swojej powieści, pt. Cierpienia młodego Wertera zawarł on historię człowieka bezgranicznie zakochanego w kobiecie, która z kolei kochała kogoś innego. Jego starania i zaloty nie przyniosły oczekiwanego skutku, co wpędziło Wertera w emocjonalną próżnie i popchnęło go do samobójstwa, ponieważ nie widział więcej sensu w życiu na ziemi bez możliwości bycia ze swoją ukochaną.

x