Odprawa posłów greckich – motywy literackie

Motyw antyczny

Tragedia Kochanowskiego jest inspirowana wydarzeniami z „Iliady” Homera. Wydarzenia przedstawione w dramacie poprzedzają akcję eposu, skupiającą się na ostatnich miesiącach oblężenia. 

Poza oczywistym nawiązaniem w ramach treści budowa także przypomina dramaty antyczne. Została podzielona na epeisodiony (sceny) i pieśni chóru (stasimony), który komentuje wydarzenia na scenie i zwraca uwagę na ważne zagadnienia utworu. Krytykuje postępowanie Parysa, jak również zapowiada nadchodzące niebezpieczeństwo. 

Dodaj komentarz