Romeo i Julia – najważniejsze cytaty

  1. Kapulet do Parysa:

Prędko więdną przedwczesne mężatki.

  1. Romeo w reakcji na wiadomość o pochodzeniu Julii:

Julia Kapulet! O dolo zbyt sroga!

Życie me jest więc w ręku mego wroga.

  1. Julia, poznając pochodzenie Romea:

Dziwny miłości trafię na mnie iści,

Że musze kochać przedmiot nienawiści.

  1. Romeo w miłosnym monologu:

Drwi z blizn, kto nigdy nie doświadczył ran.

  1. Julia w scenie balkonowej:

Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!

Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!

Lub jeśli tego nie możesz uczynić,

Przysięgnij wierny być mojej miłości,

A ja przestanę być z krwi Kapuletów.

  1. Julia wybacza ukochanemu zabicie Tybalta:

Romeo, on nie zrodzony

Do hańby; hańba by wstydem spłonęła

Na jego czole! Bo on jest tronem,

Na którym honor śmiało by mógł zostać

Koronowany na monarchę świata.

  1. Romeo o wyroku wygnania:

Zewnątrz Werony nie ma, nie ma świata,

Tylko tortury, czyściec, piekło samo!

Stąd być wygnanym, jest to być wygnanym

Ze świata; być zaś wygnanym ze świata,

Jest to śmierć ponieść; wygnanie jest zatem

Śmiercią barwioną. Mieniąc śmierć wygnaniem,

Złotym toporem ucinasz mi głowę,

Z uśmiechem patrząc na ten cios śmiertelny.

  1. Julia wypijając eliksir:

Do ciebie, mój luby,

Spełniam ten toast zbawienia lub zguby.

  1. Julia do Romea:

Tyle minut w godzinie a każda minuta jest dniem

  1.  

Zwykle troska sen z oczu spędza ludziom starym,

 tam gdzie ona zamieszka śpieszą się zegary…

 Lecz miłość układa do snu ciało świeże

 tam gdzie rządzi i myśli we władanie bierze.

Dodaj komentarz