Strój – interpretacja

Wiersz „Strój” to jeden z utworów Leśmiana, który jest niezwykle tajemniczy i trudny w odbiorze. Ten praktycznie nieznany i rzadko publikowany tekst, pochodzi z wydanego w 1920 roku tomu poezji „Łąka”. Utwór jest bez wątpienia niejednoznaczny, co sprawia, że można interpretować go w bardzo subiektywny sposób. Poruszana tematyka na pewno przywodzi na myśl erotyczne skojarzenia, które odebrać możemy zarówno jako pozytywne, jak i negatywne doświadczenia bohaterki. 

Ojczyzna chochołów – interpretacja

Utwór „Ojczyzna Chochołów” autorstwa Kazimierza Wierzyńskiego pochodzi, z wydanego w 1937 roku, tomu poezji „Wolność tragiczna”. Tekst nosi znamiona poezji powojennej. Przedmiotem wiersza jest problematyka współczesnej Polski. Jest to wyraz lęku i troski poety o losy kraju. To także refleksja nad kondycją ojczyzny i próba przewidzenia jej przyszłości w Europie i na świecie. Autor w swoim utworze nawiązuje do wielkich dzieł narodowych, między innymi do „Mazurka Dąbrowskiego”, „Pana Tadeusza”, „Dziadów” oraz „Wesela”.

Orędzie – interpretacja

Wiersz „Orędzie” Leopolda Staffa pochodzi z wydanego w 1911 roku zbioru poezji „W cieniu miecza”. Jego poezja była bardzo mocno naznaczona przez filozofię Nietzschego, która głosi afirmację życia, fascynację przyrodą i otaczającym światem oraz filozofie pogody. W jego tekstach mnóstwo jest zachwytu nad sprawami prostych ludzi, nad całym pięknem natury i zwykłą codziennością. Mimo to utwory Staffa pisane są prostym i przystępnym językiem, skierowane do każdego człowieka. Nie inaczej jest również w utworze „Orędzie”.

Dziedzictwo – interpretacja

Utwór „Dziedzictwo” Ludmiły Marjańskiej pochodzi z tomiku poezji „A w sercu pełnia (wybór wierszy)”, wydanego w 2003 roku. Znalazły się w nim dzieła autorki zarówno te z czasów wojennych, jak i te współczesne. Z uwagi na późny okres pisarstwa, twórczość Ludmiły Marjańskiej charakteryzuje się dużą dojrzałością w kwestii podejmowanych tematów. Jej wiersze są pełne rzeczowych przemyśleń oraz trafnie zadanych pytań, skłaniających do refleksji. Nie inaczej jest również w przypadku tekstu „Dziedzictwo”.

Mały mit – interpretacja

Józef Czechowicz urodził się w 1903 roku w Lublinie, tamże zmarł w 1939 roku. Żył i tworzył w tak zwanym międzywojniu, czyli w okresie pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światową. W roku 1920 zaciągnął się do armii i wyruszył na wojnę polsko – bolszewicką. Debiutował w 1923 roku na łamach pisma „Reflektor”.

Dom rodzinny – interpretacja

Józef Baran jest poetą urodzonym w 1947 roku. Karierę pisarską rozpoczynał na łamach tygodnika „Życie Literackie”, później pisał jeszcze dla wielu innych czasopism. Ma na swoim koncie wiele znakomitych zabiorów poezji. Z czasem jego utwory trafiły do programów szkolnych i na matury z języka polskiego. Wiersz „Dom Rodzinny” jest właśnie jednym z takich utworów.