Chmury – bohaterowie

„Chmury” to jedna z zachowanych do współczesnych czasów komedii Arystofanesa, znanego starożytnego twórcy. Przedstawił on w tej sztuce swoją krytykę ówczesnych sposobów wychowywania i kształcenia młodzieży ateńskiej. Wymierzona ona została w Sokratesa i sofistów, którzy w jego opinii przyczyniali się do tego, że młodzi ludzie zaniedbywali dawne wartości i zachowywali się gorzej. Zaprezentował to na przykładzie swoich bohaterów – rolnika Strepsjadesa, jego syna Fejdippidesa oraz samego Sokratesa, który pojawia się w „Chmurach”.

Strepsjades – to jedna z głównych postaci, prosty, ateński rolnik i ojciec Fejdippidesa. Odbiorca poznaje go w momencie, w którym Strepsjades musi poradzić sobie z problemami finansowymi, jakie sprowadził na niego uwielbiający wyścigi konne i zakłady syn. Chciał rozwiązać je za pomocą edukacji syna. Strepsjades zbiorowo reprezentuje ateńskich rodziców, którzy w wykształceniu dzieci widzieli sposób na swoje finansowe kłopoty i nie radzili sobie z wychowaniem potomków zgodnie z dawnymi wartościami.

Fejdippides – syn Strepsjadesa. uwielbia konie i zakłady, czym sprowadził na ojca olbrzymie długi. Następnie po namowach ojca rozpoczął naukę pod okiem Sokratesa i udało mu się wybronić ojca w sądzie. Symbolizuje lekkomyślną młodzież ateńską, która według Arystofanesa i jego krytyki nie potrafiła właściwie zachowywać się. W pewnym momencie przechodzi przemianę i staje się osobą zadufaną w sobie, podnoszącą rękę nawet na własnego ojca.

Sokrates – antyczny filozof, który żył naprawdę, powiązany z sofistami. Mieszkał blisko domu Strepsjadesa. Według Arystofanesa to właśnie Sokrates i jego nauki mieli być źródłem zepsucia młodzieży ateńskiej i upadku dawnych obyczajów.

Chmury – pełnią w tragedii rolę chóru, są więc bohaterem zbiorowym. W dziele zachęcają młodzież do podążania za naukami sofistów, co prowadzi do jej zepsucia. Sokrates zaś wmawia Strepsjadesowi, że Chmury są bogami.

Mówca Prawy – reprezentuje sobą boskie prawa i dawny porządek świata. Namawia młodzież z Aten do tego, by stosowała się do nich.

Mówca Nieprawy – jest uosobieniem nowoczesności i nowych obyczajów. Pokazuje młodzieży, że dawne tradycje jedynie ją ograniczają.

Amynias – jeden z wierzycieli Strepsjadesa.

Pasjas – kolejny wierzyciel Strepsjadesa.

Uczniowie Sokratesa – osoby, które pobierają nauki od Sokratesa i sofistów.

Sługa Strepsjadesa – człowiek usługujący Strepsjadesowi i jego rodzinie.

Dodaj komentarz