Czy konflikt Strepsjadesa z Fejdippidesem można nazwać konfliktem pokoleń?

Konflikt pokoleń występował od zarania dziejów, ponieważ każde nowe pokolenie wychowuje się już w nieco innym świecie, a przez to wyznaje inne prawdy, ma odmienne poglądy i patrzenie na rzeczywistość. Cywilizacja się rozwija i wystarczy kilka lat, by świat zmienił się nie do poznania, a dzieci wychowywały się w innych czasach niż ich rodzice. Młodzież pragnie bawić się życiem, a osoby starsze podchodzą do życia bardziej ostrożnie i z rozwagą, starając się nie ryzykować.

Chmury – interpretacja tytułu

„Chmury” to komedia Arystofanesa, która została napisana w V wieku p.n.e. Głównymi bohaterami są Strepsjades i Fejdippides, ojciec i syn. Dzieło jest satyrą na ówczesnych Greków i ich zachowania, które reprezentują główne postacie.

Jakie poglądy przypisał Sokratesowi Arystofanes w Chmurach?

„Chmury” to komedia Arystofanesa, która została napisana w V wieku p.n.e.. Opowiada historię ojca i syna, którzy próbują zrobić wszystko, by umorzyć dług, nie spłacając go. W celu zasięgnięcia wiedzy starszy z mężczyzn – Strepsjades – udaje się do szkoły Sokratesa, który nakazuje mu wierzyć w chmury, a odrzucić wiarę w bogów. Ojciec posyła do szkoły również syna, który staje się dużo inteligentniejszy od ojca, co wykorzystuje przeciwko niemu.

Chmury – bohaterowie

„Chmury” to jedna z zachowanych do współczesnych czasów komedii Arystofanesa, znanego starożytnego twórcy. Przedstawił on w tej sztuce swoją krytykę ówczesnych sposobów wychowywania i kształcenia młodzieży ateńskiej. Wymierzona ona została w Sokratesa i sofistów, którzy w jego opinii przyczyniali się do tego, że młodzi ludzie zaniedbywali dawne wartości i zachowywali się gorzej.

Strepsjades – charakterystyka

Jednym z głównych bohaterów komedii Arystofanesa „Chmury” jest Strepsjades. Jest to starszy Ateńczyk, będący przedstawicielem wiekowego już pokolenia mieszkańców Aten. Jego synem jest Fejdippides, który najpierw wpędził ojca w ogromne długi, nie zamierzając ich płacić, a następnie wykorzystuje swoją wiedzę przeciwko ojcu, znęcając się nad nim. Charakterystyka Strepsjadesa Losy Strepsjadesa w utworze rozpoczynają się w … Czytaj dalej

Chmury – plan wydarzeń

Starszy Ateńczyk Strepsjades ma kłopoty finansowe, w które wpędził go jego syn, Fejdippides. Fejdippides to uzależniony od wyśigów konnych hazardzista, który przegrał pożyczone na konto ojca pieniądze.

Chmury – streszczenie

„Chmury” to komedia autorstwa Arystofanesa, która została stworzona w V wieku p.n.e. Autor krytykuje nowoczesne wychowanie młodego pokolenia obywateli Aten, które podsycane było przez Sokratesa, a w dziele uosobione w postaci filozofa.