Jak cierpienie wpływa na refleksję człowieka o sobie samym? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do „Lalki” Bolesława Prusa oraz innych tekstów kultury.

Konrad jest głównym bohaterem trzeciej i czwartej części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Opisują one represje związane z procesem filomatów i filaretów, który bezpośrednio dotknął również samego autora. W części czwartej Gustaw przychodzi do prawosławnego księdza zwierzyć się mu ze swojego cierpienia. Mężczyzna jest nieszczęśliwie zakochany, cierpi z powodu odtrącenia. Nie może być ze swoją wybranką, co doprowadziło go do samobójstwa. Na samym początku części trzeciej Gustaw zapisuje na ścianie celi „Umarł Gustaw, narodził się Konrad”. Jego nowa tożsamość całkowicie zmienia bohatera. Jest odważnym indywidualistą, który dla Polski gotowy jest walczyć z samym Bogiem. Cierpienie zmienia go w człowieka zaangażowanego, który pragnie wolności. Ciężko mu jednak realnie sprzeciwić się carskiej machinie represji i cenzury.

Cierpienie może wpływać na człowieka w sposób pozytywny, jak i negatywny. W zależności od swoich doświadczeń człowiek może wzmocnić swój charakter, stać się lepszym człowiekiem. Jest to realizacja powiedzenia: Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Może działać jednak destrukcyjnie, prowadzić do apatii, a nawet depresji.

Dodaj komentarz