Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie. W pracy odwołaj się do: Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza, utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

Groteska nie jest jednak wynalazkiem nowym. Choć, jak zostało już wspomniane, zdefiniowanie kategorii estetycznej miało miejsce w XX wieku, stosowali ją już autorzy dużo wcześniejszy. Już w średniowieczu pojawia się w sztukach plastycznych motyw danse macabre, czyli tańca śmierci. Ludzie różnych stanów społecznych byli przedstawiani w tańcu z kostuchą. Miało to symbolizować nieuchronność śmierci, która spotyka każdego — żebraka, biskupa i króla. Jedną z zasad groteski jest też przedstawianie rzeczy brzydkich, zestawiając je w innym kontekście. Rozkładające się zwłoki, kościotrupy, które występowały w danse macabre, również się do tego kwalifikują. Nie można więc nie wspomnieć o „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, średniowiecznym dialogu nieznanego autora. Do modlącego się mnicha przychodzi Kostucha, aby pouczać go na tematy związane ze śmiertelnością. Jej wypowiedzi są odważne, ostre, ale także dowcipne. Z tego względu jest to przykład realizacji groteski, choć nie spełnia ona wszystkich jej wytycznych (również ze względu na późniejsze zdefiniowanie jej). Pełni ona funkcję ludyczną, jak również przekazuje wiedzę i refleksje dotyczące śmierci w przystępny sposób. 

Groteska występuje wielu utworach literackich, ponieważ jest niecodziennym sposobem na przedstawienie absurdu oraz zaakcentowanie jakiegoś zjawiska. Chętnie stosowali ją autorzy wielu epok w średniowieczu, baroku czy później w XX-leciu międzywojennym. Może mieć różne funkcje i wpływać na przesłanie dzieła przez uwydatnienie absurdu lub skłonienie do refleksji.

Dodaj komentarz