Biblia – motywy literackie

Motyw zdrady

W Ewangeliach opisana zostaje zdrada jednego z apostołów, Judasza podczas Ostatniej Wieczerzy. Postanowił on wydać Jezusa, swojego nauczyciela za srebrniki. Wskazuje on żołnierzom Chrystusa przez pocałunek w policzek. Przez to wiedzą, kogo pojmać. 

Motyw zabójstwa

W księdze rodzaju zostaje opisane bratobójcze morderstwo Kaina. Jest on zazdrosny o swojego brata, Abla, którego ofiara jest milsza Bogu, choć to on więcej pracuje. Z gniewu zabija go, za co zostaje potępiony. Zostaje naznaczony krwawym znamieniem, które pojawia się w wielu tekstach kultury jako kainowe znamię. 

Motyw kary za grzechy

Adam i Ewa łamią jedyny zakaz, jaki dał im Bóg w Edenie. Zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła pod wpływem kuszenia sprawia, że muszą oni odejść z ogrodu. Cierpią oni za złamanie zasad, ale Stwórca się od nich nie odwraca.

Karą za grzechy jest także ukazany w Księdze Rodzaju potop. Bóg pozwala Noemu na zbudowanie barki, ponieważ jako jedyny był sprawiedliwy. Chce, aby ludzkość przetrwała, jednak nie widzi innej opcji niż zatopienie całego zła, które było wtedy obecne na ziemi. 

Bóg postanawia także ukarać ludzi podczas budowy wieży Babel, która miała pokazywać, że są oni równi Stwórcy. Pycha ta zostaje potępiona przez pomieszanie języków, które dotyka pracujących. Nie mogą się oni porozumieć, przez co budowla nie zostaje ukończona.

Motyw apokalipsy

Ostatnia księga Nowego Testamentu to wizje św. Jana dotyczące wizji końca świata. Pojawia się w nim wiele obrazów, które stały się popularne i znane w innych dziełach kultury, takie jak czterej jeźdźcy apokalipsy, baranek na siedmiu pieczęciach, czy siedem trąb, które zadmą w dniu ostatecznym. Wizja ta jest katastroficzna, przerażająca, ma w sobie wiele grozy. 

Dodaj komentarz

x