Biblia – motywy literackie

Motyw raju

Raj, rozumiany jako Eden z początku księgi rodzaju jest już dla ludzi nieosiągalny, ponieważ Adam i Ewa złamali zasady narzucone przez Boga. Było to miejsce wiecznej radości, gdzie niczego nikomu nie brakowało, a ludzie żyli w zgodzie ze sobą i resztą stworzeń. Podobną wizję ukazuje także Chrystus w swoich kazaniach. Opisuje on niebo jako miejsce, do którego trafiając po śmierci, ludzie mogą zaznać szczęścia i spokoju. Obietnica raju daje nadzieję, że mimo grzechu pierworodnego, po śmierci dusze mogą ponownie znaleźć się blisko Boga. 

Motyw nawrócenia 

W Piśmie Świętym wielu grzeszników się nawraca. Jest to między innymi miasto Sodoma, które pod wpływem kazań proroka pości i powraca na dobrą drogę. Podobnie w historii nowotestamentowej, gdzie Chrystus przychodzi do ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, celników, złodziei, prostytutek i ich nawraca. Przykładem może być apostoł Marek, który był wcześniej celnikiem. Nawrócenie przeżywa również Maria Magdalena, która była nierządnicą. Jezus podczas swoich kazań i działalności misyjnej nawraca wielu uczniów. 

Dodaj komentarz

x