Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury.

Bunt może jednak udać się i mieć pozytywne konsekwencje społeczne. Prometeusz, bohater mitu jako tytan postanawia dla dobra ludzkości wystąpić przeciw bogom. Chce dać ludziom ogień, by poprawić ich los. Kradnie go, robi coś wbrew ich woli. Chce by jego dzieci, jak traktuje człowieczeństwo, mogło przynajmniej się ogrzać. Ten rodzaj wystąpienia można uznać za lekkomyślny, ale szlachetny. W opracowaniu Jana Parandowskiego spotyka go za to wiele złego (codziennie ptaki wydziobują mu wątrobę). 

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy bunt zawsze jest pozytywnym zjawiskiem, ani czy zawsze prowadzi do destrukcji. Moim zdaniem, nawet jeśli się nie uda, nie idzie on na marne. Pokazuje pewne tendencje społeczne i jest znakiem dla władzy, że następnym razem wystąpienia mogą mieć ostrzejszy charakter, jak w przypadku działalności grup filomatów i filaretów czy spiskowców z „Kordiana”. Ważne będą przyczyny powstania rewolucji oraz sposób jej przeprowadzenia, by zminimalizować liczbę ofiar.

Dodaj komentarz