Wesele – motywy literackie

Motyw powstania

Bohaterowie dramatu mimo różnic klasowych chcą odzyskania wolności i życia w niepodległej Polsce. Obecni na weselu (reprezentujący również poglądy większości społeczeństwa w tamtym czasie) uważają, że jedyną opcją jest powstanie. Problemem okazuje się odpowiedzialność organizacji i prowadzenia ludzi do walki. Wernyhora wyznacza do tego Gospodarza, który pasuje do tej roli idealnie — jest wykształcony, pochodzi bowiem z inteligencji, ale przez 10 lat mieszkania wraz ze swoją żoną w Bronowicach nie ma w sobie ludomanii, a prawdziwie brata się z ludem. Nie wytrzymuje on presji i zrzuca z siebie ten obowiązek na Jaśka, który gubi złoty róg, symbol walki i wezwania do powstania. Inni inteligenci nie wydają się także odpowiedni, ponieważ wszechobecny wtedy dekadentyzm sprawia, że uciekają w alkoholizm i romanse. 

Motyw miłości

Miłość romantyczną Wyspiański przedstawia nie tylko przez ślub Rydla i Mikołajczykówny (który wydaje się nieprzemyślany, Radczyni oraz Żyd zauważają, że nie będą mieli o czym rozmawiać). Marysia spotyka Widmo, które jest jego byłym kochankiem. Tęskni za miłością, którą przerwała śmierć. Choć kobieta wyszła za mąż, dalej myśli o tym mężczyźnie. „Wesele” ukazuje więc nieszczęśliwą miłość Marysi oraz zakochanego Pana Młodego, choć ich małżeństwo wydaje się lekkomyślne. Pokazuje to jednak zmianę czasów, ponieważ jest to mezalians, ich uczucie stoi ponad podziałami klasowymi.

Utwór przedstawia także miłość do ojczyzny. Dramat ma wydźwięk patriotyczny, narodowowyzwoleńczy. Mimo deklaracji inteligencji nie są oni gotowi ginąć za wolność kraju. Inaczej wygląda to w przypadku chłopów, którzy chcą walczyć, nie mają jednak wystarczająco wiedzy i możliwości do zorganizowania powstania samodzielnie.

Dodaj komentarz