Konrad Wallenrod – motywy literackie

Motyw bohatera romantycznego

Wallenrod został wykreowany przez Adama Mickiewicza na bohatera romantycznego. Nadał mu cechy bohatera byronicznego. Konrad jest samotnikiem, który samodzielnie chce działać i buntuje się przeciw światu. W sposób gwałtowny i często lekkomyślny działa na otaczającą rzeczywistość (stąd daje się złapać na podstępie). Jest nieszczęśliwy w miłości. Targają nim silne emocje — miłość do Aldony oraz nienawiść do Krzyżaków. 

Motyw wallenrodyzmu/makiawelizmu

Pojęcie to oznacza działanie niezgodne z etyką, by osiągnąć szlachetny cel. Takie działanie podejmuje Wallenrod, od którego wywodzi się to pojęcie. Łamie wpojone mu zasady honoru i kodeksu rycerskiego, by zemścić się na wrogu. Jeśli nie może osiągnąć swojego celu w równej walce, musi zrobić to na wszystkie dostępne sposoby, nawet te niemoralne.

Dodaj komentarz