Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość jest jedną z największych sił, jakie potrafią działać na ludzkie życie. Spełnione uczucie może być największą siłą napędową dla naszego istnienia. Jednakże jej niespełnienie albo inne nieprzyjemne sytuacje z nią związane, mogą nas zniszczyć emocjonalnie i psychicznie. Literatura bardzo lubi rozważać rozmaite warianty niespełnionej miłości, co ułatwia nam znacznie refleksję na ten temat.

Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Z lekcji historii znamy naprawdę niezwykle wiele przypadków, w których aktualna sytuacja polityczna wymagała od jednostek poświęcenia się w imię narodu, państwa, społeczeństwa, zbiorowości, itp. Nie wszyscy jednak są zdolni do tak wielkich czynów, nie wszystkim pozwala na to wewnętrzna konstrukcja psychiczna i moralna. O tych jednak, którzy potrafią się na to zdobyć, pamiętamy jako o bohaterach i czytamy o nich w książkach. 

Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Etos rycerski to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się średniowieczni wojownicy, jeśli chcieli zasłynąć i zdobyć wielką sławę, a także zapisać się na kartach historii. Pośród tych zasad można było odnaleźć m.in. bezwzględną lojalność wobec swojego władcy, honor, odwagę czy uczciwą walkę. Podstęp w starciu z wrogiem był uważany za niehonorowy, choć literatura zna przypadki, które usprawiedliwiały i takie zachowanie.

Rola historii w Konradzie Wallenrodzie (kostium historyczny, poetyka maski)

Konrad Wallenrod to jedno z najwybitniejszych i najbardziej kontrowersyjnych dzieł w dorobku polskiego wieszcza narodowego – romantycznego poety, Adama Mickiewicza. To opowieść o człowieku, który postanowił sprzeniewierzyć się własnej tożsamości i wszystkim zasadom, w jakich został wychowany, by poświęcić życie w imię zniszczenia największego wroga swojego narodu.

Konrad Wallenrod jako bohater tragiczny

Bohater tragiczny jest konstrukcją, której historia sięga aż do czasów antycznych, kiedy to postaci na scenie przeżywały dylematy i sytuacje, których nie można było zmienić ani im zapobiec. Bohaterowie stawali przed dylematami moralnymi, których nie dało się rozwiązać i zmuszeni byli podejmować dramatyczne decyzje.

Konrad Wallenrod jako bohater romantyczny

Epoka romantyzmu cechowała się nie tylko odmiennym światopoglądem względem wcześniejszych twórców, ale także stworzyła własny model bohatera, który pojawiał się w tekstach tego okresu. Mowa tu o bohaterze romantycznym, którego spotkać można na przykład w utworach Adama Mickiewicza.

Konrad Wallenrod – charakterystyka

Konrad Wallenrod to główny i zarazem tytułowy bohater poetyckiej powieści autorstwa Adama Mickiewicza. Po raz pierwszy wydana ona została w roku 1828. W dziele tym Mickiewicz zastosował poetykę maski, ubierając w historyczny kostium problemy i myśli aktualne w czasach mu współczesnych.