Jechać do Lwowa – interpretacja

Adam Zagajewski utwór „Jechać do Lwowa” napisał z dedykacją dla swoich rodziców, którzy to zaszczepili w nim miłość do Lwowa. Wiersz to sentymentalne wspomnienia poety, oparte na opowieściach rodziców, dziadków i wujków.

Rehabilitacja – interpretacja

Utwór „Rehabilitacja” pochodzi z tomiku „Wołanie do Yeti”, wydanego w 1957 roku. Wiersz porusza problem manipulacji społeczeństwa przez władzę i podporządkowane jej media. Poetka nawołuje w wierszu o „rehabilitację” dobrego imienia zmarłych osób, niesłusznie uznanych przez społeczeństwo za zdrajców. 

O śmierci bez przesady – interpretacja

Wiersz „O śmierci bez przesady” został wydany w ramach tomu „Ludzie na moście” w 1986 roku. Autorka utworu – Wisława Szymborska – podejmuje polemikę na temat umierania, lecz robi to w sposób pozbawiony niepotrzebnego patosu. Personifikuje śmierć jako istotę nieidealną i zdecydowanie nieposiadającą wszechmocy. Wiersz, pomimo że porusza trudny temat, jest na swój sposób żartobliwy i lekki.

Koniec i początek – interpretacja

Upadek komunizmu oznaczał dla Polaków całkowitą metamorfozę społeczną i polityczną, co autorka w wierszu „Koniec i początek” porównuje do odbudowy kraju po wojnie. Rok 1989 staje się zatem zarówno końcem, jak i początkiem. Bardzo możliwe, że poetka nawiązuje w wierszu także do wojny na Bałkanach toczącej się w latach 90, którą nazywa „inną wojną”.

Tkanina – interpretacja

„Epilog burzy” to dziewiąty i jednocześnie ostatni tomik poezji Zbigniewa Herberta, wydany w maju 1998 roku, niecałe trzy miesiące przed śmiercią autora. Wiersz „Tkanina” jest utworem zamykającym owy zbiór. Jest swego rodzaju testamentem poety oraz wielkim pojednaniem ze śmiercią.

Ty pierwej mgły dosięgasz – interpretacja

Bolesław Leśmian to pisarz i poeta, którego twórczość charakteryzuje się wyjątkowo poetyckim językiem. Wiele dzieł Leśmiana inspirowanych było naturą i metafizyką. Spod pióra poety wyszło wiele utworów o tematyce miłosnej i erotycznej. Przykładem miłosnej twórczości Leśmiana jest wiersz „Ty pierwej mgły dosięgasz…”, który ukazał się w zbiorze „Łąki” w 1920 roku.

Dyskobol – interpretacja

Cykl ten składa się z 14 wierszy (w tym „Dyskobolu”), które stanowią pochwałę aktywności fizycznej, piękna sportu oraz idei olimpijskich. W literaturze polskiej istnieje drugi wiersz „Dyskobol”, lecz autorstwa Kazimierza Przerwy-Tetmajera, który był również inspirowany dziełem greckiego rzeźbiarza Myrona. 

Błękitna chwila – interpretacja

Kazimiera Iłłakowiczówna to poetka, która na swoim koncie ma liczne wiersze o miłości. Jednym z nich jest „Błękitna chwila”, w którym miłość została przedstawiona przez autorkę w sposób wyrazisty i ekspresyjny. Uczucie łączące zakochanych, zostało porównane tutaj do białego żagla gnanego wiatrem. Jak jest również uczucie łączące podmiot liryczny z ukochanym – pełne pasji i namiętności.

Życia sam zapach – interpretacja

Życie to jedna z największych inspiracji dla poetów. W końcu takich scenariuszy jak życie nie napisze nawet najbardziej kreatywny pisarz. Miron Białoszewski w wierszu „Życia sam zapach” postanawia opowiedzieć o istnieniu poprzez zastosowanie analogii do zmysłu węchu.

Miasto w którym chciałbym zamieszkać – interpretacja

Każdy człowiek, wraz z początkiem swojego bytu, obdarzony został możliwością tworzenia marzeń. Fantazjowanie o różnych rzeczach nie tylko pomaga nam zapomnieć o codzienności, ale także motywuje do tego, aby te fantazje spełnić. Pragnień na świecie jest tak wiele, jak ludzkich istnień. Jedne są bardziej przyziemne, inne zupełnie nierealne. Adam Zagajewski w utworze „Miasto w którym chciałbym zamieszkać” dzieli się swoimi marzeniami na temat miejsca idealnego do życia.