Dżuma – motywy literackie

Albert Camus jest autorem egzystencjalnej powieści o tytule „Dżuma”. Opowiada ona o zamknięciu blisko 120 tysięcznego miasta, które musi zostać poddane kwarantannie z powodu epidemii dżumy. Narrator ukazuje różne postawy wobec zła, jakim jest tutaj choroba.

Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Zło jest nieodłącznym elementem rzeczywistości. Człowiek w ciągu swojego życia spotyka wiele zła, krzywdy cierpienia. Może pojawić się ono pod postacią wojny, epidemii (jak w przypadku powieści Alberta Camusa), czy bardziej lokalnych problemów.