Gęsiarka – interpretacja

Leopold Staff to poeta młodopolski, kojarzony jako twórca współczesnego klasycyzmu. Jego utwór “Gęsiarka” wydany został w zbiorze “Ścieżki polne” w roku 1918. Staff pisał wiersze głównie mówiące o codziennym życiu, o rzeczach prostych, związanych z naturą. Sławę zyskał już za swojego życia, był nominowany do Nagrody Nobla. “Gęsiarka” przedstawia postać małej dziewczynki, która zajmuje się wypasem gęsi.

Twój głos – interpretacja

Utwór “Twój głos” autorstwa Czesława Miłosza pochodzi z tomu “Miasto bez imienia”, wydanego w roku 1969 przez Instytut Literacki w Paryżu. Powstał w Berkeley, trakcie emigracji Miłosza. Przed wojną poezja tego pisarza nasycona była katastrofizmem, późniejsze utwory są mniej ozdobne, a bardziej komunikatywne. Poeta otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, w Polsce natomiast od pewnego momentu nie mógł być oficjalnie wydawany. 

Potęga smaku – interpretacja

“Potęga smaku” autorstwa Zbigniewa Herberta to utwór, który pochodzi z tomu wierszy zatytułowanego “Raport z oblężonego miasta”, wydanego w 1983 roku. Herbert należał do pisarzy tworzących w czasach PRL-u, ale nie wydawanych oficjalnie, tylko pojawiających się w drugim obiegu. Polityka miała duży wpływ na to, co tworzył i jak o tym mówił, dlatego bardzo długo pisał do szuflady.