Widzenie ks. Piotra – interpretacja

Jedną z najważniejszych scen w “Dziadach” Adama Mickiewicza jest ta, w której jeden z bohaterów, ksiądz Piotr, doświadcza niezwykłego widzenia. Pojawia się ono w trzeciej części dramatu. Jego widzenie jest przeciwieństwem Wielkiej Improwizacji Konrada, który wymagał od Boga odpowiedzi, ale jej nie otrzymał.

Prometeizm i mesjanizm w Dziadach

Jedno z najbardziej znanych dzieł romantycznych, czyli dramat “Dziady” autorstwa Adama Mickiewicza realizuje wiele charakterystycznych dla epoki romantyzmu założeń oraz myśli, które pojawiały się w ówczesnej sztuce.

Król Olch – interpretacja

Ballada “Król Olch” powstała w roku 1782 i była częścią większego dzieła. Opisuje śmierć dziecka z rąk nadprzyrodzonej istoty. Zawiera nawiązania do folkloru ludowego i mitologii skandynawskiej, a badacze wciąż nie są zgodni, co do natury i pochodzenia tytułowego króla olch.

Padlina – interpretacja

Charles Baudelaire to francuski krytyk i poeta, znany z przekładów Edgara Allana Poego. Zapisał się w historii literatury jako prekursor dekadentyzmu oraz symbolizmu. Jego utwory kojarzone są z estetyką brzydoty oraz kontrowersyjnymi tematami, takimi jak prostytucja, dewiacja, zło czy zgnilizna moralna człowieka.

Tak samo – interpretacja

Ewa Lipska to wciąż współcześnie działająca poetka, która swój debiut miała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jej poezję cechowała bezpretensjonalność, poczucie rozczarowania po wejściu w dorosłość w PRL-u.

Na kołach – interpretacja

Julian Przyboś to twórca, którego aktywność przypada między innymi na okres dwudziestolecia międzywojennego i lata trzydzieste ubiegłego wieku. Blisko związany był z Awangardą Krakowską. Przyboś zafascynowany był rozwojem miast, technologii, maszyn, urbanizacją przestrzeni oraz postępem technologii.