Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Intelektualiści i pisarze bardzo często na temat swoich dzieł przyjmują sprawy państwowe. Opisują sprawy polityczne swojego kraju, wady ustroju oraz zwracają uwagę na kwestie społeczne, które mają duży wpływ na życie i funkcjonowanie całej społeczności. Niektóre z takich dzieł mają wręcz charakter ostrzegawczy przed katastrofalnymi konsekwencjami dla całego państwa. 

Nie mijam – interpretacja

Czesław Janczarski to polski poeta XX wieku. Był twórcą dwutygodnika „Miś”, a swoje wiersze publikował między innymi w „Świerszczyku”, czy „Płomyczku”. Poezja dla dzieci stanowiła główny nurt jego pisarstwa, choć wydał także siedem tomów wierszy dla dorosłych.

Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matka to pod wieloma względami najistotniejsza osoba w naszym ludzkim życiu. To ona na początku nosi nas pod sercem i to ona wydaje na świat. Z nią człowiek nawiązuje niebywale ciepłą i emocjonalną więź. Matka kojarzy się z wyrozumiałością, miłością bez względu na wszystko i tym, że do niej zawsze można wrócić, choćby człowiek był już na dnie.

Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dorastanie to czas w życiu, gdy nie tylko pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym stajemy się dojrzali, lecz także doświadczamy inicjacji jeśli chodzi o życie społeczne. Wchodzimy w coraz nowsze relacje, poznajemy funkcjonowanie zależności międzyludzkich, a potem całych państw, gdzie żyjemy. To bardzo ważny etap w życiu człowieka, od którego zależy to, kim będzie w przyszłości. 

Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Odwaga jest określana nie jako brak strachu, lecz jako umiejętność jego przezwyciężenia. Adekwatnie więc tchórzostwo byłoby zachowaniem wynikającym z nieumiejętności okiełzania tego bardzo silnego uczucia. Literatura piękna rozpatruje te obydwa pojęcia pod bardzo różnymi kątami, co umożliwia nam pogłębioną refleksję nad sobą samymi. 

Skup książek Poznań — czy istnieje alternatywa?

Chociaż Poznań oferuje nam wiele pięknych miejsc i ciekawych lokali, z powodu miejscowych remontów dostęp do nich już od dawna stał się utrudniony. Narzekają na to nie tylko mieszkańcy, ale także turyści. A co z osobami, które chciałyby sprzedać lub kupić książki? Czy są one skazane na postój w ulicznych korkach i bezskuteczne poszukiwanie miejsc parkingowych?

Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Obozy koncentracyjne były w czasie II wojny światowej ośrodkami, do których zsyłano ludzi, by wykorzystywać ich do niewolniczej pracy lub od razu zabijać. Nieludzkość tych doświadczeń wpływała mocno na psychikę więźniów, ich postrzeganie świata oraz innych ludzi.

Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pamięć to zjawisko tyleż fascynujące, ile tajemnicze. Nad jego naturą od dawna zastanawiają się nie tylko specjaliści w dziedzinie neurologii, lecz także filozofowie, pisarze, historycy i poeci. Pamięć o traumatycznych przeżyciach, nie tylko osobistych, lecz także zbiorowych, kształtuje całą naszą przyszłość.

Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zagłada Żydów, do jakiej doszło w czasie II wojny światowej jest bezprecedensową na skalę świata tragedią. Świadectwa literackie pozwalają nam w niewielkim stopniu wyobrazić sobie grozę tamtego strasznego procederu. Możemy wręcz wniknąć w psychikę ludzi, którym udało się przeżyć.