Dyskobol – interpretacja

Cykl ten składa się z 14 wierszy (w tym „Dyskobolu”), które stanowią pochwałę aktywności fizycznej, piękna sportu oraz idei olimpijskich. W literaturze polskiej istnieje drugi wiersz „Dyskobol”, lecz autorstwa Kazimierza Przerwy-Tetmajera, który był również inspirowany dziełem greckiego rzeźbiarza Myrona. 

Błękitna chwila – interpretacja

Kazimiera Iłłakowiczówna to poetka, która na swoim koncie ma liczne wiersze o miłości. Jednym z nich jest „Błękitna chwila”, w którym miłość została przedstawiona przez autorkę w sposób wyrazisty i ekspresyjny. Uczucie łączące zakochanych, zostało porównane tutaj do białego żagla gnanego wiatrem. Jak jest również uczucie łączące podmiot liryczny z ukochanym – pełne pasji i namiętności.

Padlina – interpretacja

Charles Baudelaire to francuski krytyk i poeta, znany z przekładów Edgara Allana Poego. Zapisał się w historii literatury jako prekursor dekadentyzmu oraz symbolizmu. Jego utwory kojarzone są z estetyką brzydoty oraz kontrowersyjnymi tematami, takimi jak prostytucja, dewiacja, zło czy zgnilizna moralna człowieka.

Na kołach – interpretacja

Julian Przyboś to twórca, którego aktywność przypada między innymi na okres dwudziestolecia międzywojennego i lata trzydzieste ubiegłego wieku. Blisko związany był z Awangardą Krakowską. Przyboś zafascynowany był rozwojem miast, technologii, maszyn, urbanizacją przestrzeni oraz postępem technologii.

Baczyński – interpretacja

Anna Kamieńska to polska poetka religijna, zaliczana do Pokolenia Kolumbów, czyli twórców, których dorosłość została ukształtowana przez II wojnę światową. Jej utwór “Baczyński” powstał na krótko przed jej śmiercią w 1986, bo w 1981 roku, a wydany został już po niej, w tomie „Nowe imię” w roku 1987. Jest to utwór nawiązujący do tragicznej, wczesnej śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Smutek twórcy – interpretacja

Młodopolski poeta, Leopold Staff, zazwyczaj jest kojarzony jako twórcza współczesnego klasycyzmu. ”Smutek twórcy” to autotematyczny utwór, który pochodzi z tomu “Uśmiechy godzin”, wydanego po raz pierwszy w 1910 roku. Staff określany był jako twórca poezji codzienności, wiązano go z franciszkanizmem. Już za jego życia mówiono i nim jako poecie – pomniku polskiej poezji, co świadczy o pozycji, jaką wypracował sobie wśród twórców.