opracowania lektur, opracowania wierszy, motywy literackie, epoki literackie, streszczenia, problematyka, bohaterowie lektur, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy
Adam Mickiewicz - najważniejsze informacje o autorze
Adam Mickiewicz (ur. 24 grudnia 1798 r., zm. 26 listopada 1855 r.) – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego romantyzmu i jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu europejskiego, poeta, dramaturg, publicysta i działacz polityczny. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej w Zaosi... (pozostało znaków: 5419)
Dziady cz. IV - informacje wstępne
Adam Mickiewicz objął swój czteroczęściowy cykl dramatyczny wspólnym tytułem Dziady. Ukształtowana przez wiele lat tradycja wydawnicza, której początek dał sam autor, nakazuje wyodrębnienie z cyklu najpierw części II, IV oraz I (nieukończonej), nazwanych od miejsc ich powst... (pozostało znaków: 1311)
Czym były dziady?
Dziady były pogańskimi obrzędami ludowymi praktykowanymi na Litwie i Białorusi, czyli na wschodzie dawnej Rzeczpospolitej, podczas których wywoływano duchy dawnych przodków. Na tych ziemiach religia prawosławna łączyła się z dawnymi wierzeniami pogańskimi. W prawosławiu nie istnie... (pozostało znaków: 2309)
Dziady cz. IV - czas i miejsce akcji
Akcja IV części Dziadów, podobnie jak w części II, rozgrywa się w Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada. W tekście nie ma informacji dotyczącej czasu rozgrywanych wydarzeń, jednak można przyjąć, że są to lata współczesne Mickiewiczowi. Miejscem akcji jest mieszkanie greckokatolickiego ks... (pozostało znaków: 512)
Upiór - interpretacja wstępu do Dziadów
Dziady kowieńsko-wileńskie poprzedza wiersz o charakterze balladowym pt. Upiór. Zawiera on wiele cech, które występują w zbiorze Ballady i romanse: przekonanie o współistnieniu światów żywych i umarłych, motyw winy i kary, postać upiora, tajemniczy nastrój. Pon... (pozostało znaków: 2684)
Dziady cz. IV - bohaterowie
Bohaterowie dramatu to: Pustelnik-Gustaw, greckokatolicki Ksiądz (dawny nauczyciel Gustawa), jego dzieci oraz Głos z kantorka. Na pierwszy plan wysuwa się postać Gustawa, to jego wypowiedzi wypełniają większość utworu i z rzadka przerywane są wypowiedziami Księdza. Ksiądz jest jego życzliwym sł... (pozostało znaków: 146)
Autobiograficzne wątki Dziadów cz. IV
Mickiewicz w części IV Dziadów umiejętnie przetworzył własne przeżycia, konstruując z nich fabułę utworu. W obiekcie westchnień Gustawa można dostrzec młodzieńczą miłość Mickiewicza, Marylę Wereszczakówną, która pod wpływem rodziny oddała rękę bogatemu hrabiemu Wawrzyńcowi Put... (pozostało znaków: 2063)
Dziady cz. IV - plan wydarzeń
Ze względu na to, że część IV Dziadów wypełniają głównie wypowiedzi Pustelnika-Gustawa, niniejszy plan wydarzeń został opracowany z perspektywy tego bohatera.   Przybycie Pustelnika do domu Księdza w wieczór Dnia Zadusznego. Opowieść bohatera o nieszczęśliwej m... (pozostało znaków: 1052)
Dziady cz. IV - streszczenie
Rzecz dzieje się w domu greckokatolickiego Księdza po wieczornym posiłku w Zaduszki. Na stole płoną dwie świece, lampa oświeca obraz Marii Panny. Duchowny wraz z dziećmi przystępuje do modlitwy za dusze zmarłych. Modlitwę przerywa jednak niespodziewane wejście do domu nieznajomego człowieka, Pu... (pozostało znaków: 18150)
Romantyczna koncepcja miłości w Dziadach cz. IV
IV część Dziadów jest studium romantycznej miłości, stanowi pełną i sugestywną wizję tego szalonego uczucia. Niemal cały utwór tworzą wypowiedzi Pustelnika-Gustawa przedstawiające wnikliwą analizę jego nieszczęśliwego uczucia. Ukazana tu miłość romantyczna wywodzi się z koncepcj... (pozostało znaków: 203)
Charakterystyka Gustawa – romantycznego kochanka, indywidualisty, egocentryka, samobójcy
Gustaw to znakomity przykład romantycznego kochanka, który realizuje ideał romantycznej miłości, o czym świadczy jego wielkie uczucie od pierwszego wejrzenia, idealizacja obiektu westchnień, poczucie bezsensu życia po utracie ukochanej, samotność, niechęć do zdroworozsądkowej postawy wobec... (pozostało znaków: 12404)
Charakterystyka księdza dziady cz. IV - oświeceniowego racjonalisty i reprezentanta nauk Kościoła
Przedstawiony w IV części Dziadów greckokatolicki ksiądz jest wdowcem samotnie wychowującym dzieci (duchownych greckokatolickich nie obowiązuje celibat). To człowiek doświadczony przez los: zmarło mu wielu bliskich – ojciec, matka, a nade wszystko żona i dwoje dzieci. Duchowny repr... (pozostało znaków: 2279)
Gustaw a Werter - porównanie charakterystyk
Gustaw w dużej mierze przypomina Wertera, głównego bohatera powieści epistolarnej Goethego. Werter stał się symbolem pewnej postawy życiowej. Postać literacka reprezentująca jego cechy to bohater werterowski. Gustaw jest najbardziej znanym i jedynym bohaterem werterowskim w polskiej literat... (pozostało znaków: 5174)
Ludowe poczucie moralności, przesłanie Dziadów cz. IV
Dziady część IV odwołują się do ludowego poczucia moralności, zgodnie z którym dobro jest wynagradzane, a zło karane. Gustaw popełnił samobójstwo, czyli zgrzeszył śmiertelnie. Teraz musi co roku wracać na ziemię jako duch-powrotnik i odbywać pokutę – doświadczać ogromnego cierp... (pozostało znaków: 359)
Teatralność Dziadów części IV
W zachowaniu Gustawa zwraca uwagę bogata ekspresja, poprzez którą wyraża miłość do Maryli. Świadczą o niej formalne wyznaczniki tekstu, jak wykrzyknienia, wielokropki, pauzy, a nade wszystko wiadomości zawarte w didaskaliach.   Wypowiedzi bohatera są zróżnicowane pod względe... (pozostało znaków: 2690)

LekcjaPolskiego.pl – opracowania lektur, opracowania wierszy, epoki literackie, streszczenia lektur, problematyka, bohaterowie, wypracowania, analizy i interpretacje wierszy

Kontakt | Polityka prywatności