Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Pan Cogito – powrót Zbigniewa Herberta oraz wybranych kontekstów.

Istota człowieka i jego poglądy kształtują się przez całe życie. Często, aby znaleźć siebie, wyruszamy w wędrówkę — mentalną, hobbystyczną lub rozpoczynamy podróż, aby odkryć, kim jesteśmy. Takie zagadnienia poruszane są przez filozofów od samej Starożytnej Grecji, aż po obecne czasy.

Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Doświadcza go każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci, rasy czy stanu posiadania. Wobec różnych tragicznych wydarzeń można postępować w bardzo różny sposób — rozpaczając, jak również pokornie przyjmując niedolę.

Na czym polega post eucharystyczny?

Jeszcze w XX wieku obowiązywała zasada przyjmowania komunii świętej wyłącznie wtedy, gdy danego dnia nie zjadło się wcześniej żadnego posiłku. Post eucharystyczny polegał właśnie na przystępowaniu do sakramentu komunii tylko na czczo. Jakie zasady dotyczą tego zwyczaju obecnie? Czy post eucharystyczny obowiązuje każdego?

Pieśń nad pieśniami – interpretacja

„Pieśń nad Pieśniami” to jedna z ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. Jest to opis miłości między dwojgiem ludzi, który interpretowany jest w sposób symboliczny, ale można go również czytać dosłownie. Zakłada się, że powstał między VI a III wiekiem przed naszą erą. Nie wiadomo, kto dokładnie jest autorem utworu, ale przypisuje się go Salomonowi.

Biblia – motywy literackie

Pismo Święte, składające się z dwóch testamentów — nowego i starego jest dziełem powstałym na przestrzeni wielu wieków. Początkowo historie opisane w Starym Testamencie były przekazywane ustnie, potem dopiero spisane.

Przypowieść o wdowim groszu – streszczenie, interpretacja, problematyka

Przypowieść o wdowim groszu obecna jest w Ewangelii według świętego Łukasza (21, 1-4) oraz według świętego Marka (12, 41-44). Jest to krótka opowieść o ubogiej kobiecie, która ostatnie pieniądze przekazuje w darze w palestyńskiej świątyni. Historia ta uczy, że to właśnie ci, którzy kierują się szczytnymi, szczerymi intencjami, mogą liczyć na pochwałę oraz zbawienie.

Przypowieść o siewcy – streszczenie, interpretacja, problematyka

Przypowieść o siewcy obecna jest w Ewangeliach świętego Mateusza (13,3–8), Marka (4, 1–9) oraz Łukasza (8,4–8), uznaje się ją za jedną z najważniejszych przypowieści biblijnych (według świętego Marka, jest ona kluczowa dla prawidłowego zrozumienia nauk głoszonych przez Jezusa Chrystusa, dlatego też pokusił się on także o jej szersze omówienie). Opowieść ta odwołuje się do zasiewu, czyli do elementu rolniczej działalności człowieka. Zbudowana jest z czterech części, opisujących poszczególne etapy wzrostu ziarna – poprzez obumarcie, aż po wydanie obitych plonów.