Rodzaje duchów i ich przewinienia w Dziadach cz. II

Podczas obrzędu „dziadów”, przedstawionego przez Adama Mickiewicza w swoich dramacie, zjawiają się w kaplicy trzy rodzaje duchów. Każdy z nich przedstawia inną postać, niesie też odmienną naukę moralną. Wszystkie one łączą się jednak w jedno przesłanie – afirmację człowieczeństwa.

Kamienie na szaniec – motywy literackie

Aleksander Kamiński pisząc „Kamienie na szaniec”, pragnął opisać życie niesamowitych młodych ludzi, którzy w trudnym czasie II wojny światowej potrafili zachować się jak trzeba. Zośka, Alek i Rudy stanowią wzór dla wielu pokoleń powojennych Polaków, a ich życiorysy mogłyby zainspirować niejeden film. Pośród pełnych akcji, czasami strasznych i bolesny, a czasami dosyć zabawnych sytuacji możemy dostrzec kilka powtarzających się motywów literackich. Będą to, co następuje:

Mały Książę – motywy literackie

Dzieło Antoine de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę” należy do klasyki światowej literatury. Baśniowa opowiastka jest w rzeczywistości emocjonalną i filozoficzną nauką o życiu, skierowaną przede wszystkim do dorosłych. Autor przytacza na jej łamach motywy literackie, będące zarazem polem jego rozważań. Są to:

Quo vadis – motywy literackie

Powieść „Quo vadis” to jedno z największych dzieł Henryk Sienkiewicza. Przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków opowieść o sile wiary i miłości na tle Imperium Rzymskiego czasów Nerona wykorzystuje wiele motywów literackich. Są to:

Człowiek średniowieczny wobec życia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Historia to fascynująca dziedzina nauki, która pozwala nam sięgnąć w głąb dziejów i zobaczyć życie przeszłych pokoleń. Niestety, takie spojrzenie ma swoje ograniczenia. Jednym z nich jest nasz własny horyzont myślowy, powodujący projekcję współczesnego pojmowania świata na ludzi przeszłych wieków. Powoduje to trudności ze zrozumieniem ich postępowania oraz myślenia.

Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Problematyka prawdy i fałszu jest jedną z najstarszych, jakie nurtują rodzaj ludzki. Już od starożytności wielcy filozofowie zadają sobie pytanie o to, co właściwie można określić mianem prawdy. Przez potoczne używanie tego słowa nie zdajemy sobie bowiem sprawy z ulotności samej koncepcji.

Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Nieprzewidywalność to jedna z najbardziej fascynujących i zarazem najbardziej przerażających cech ludzkiego życia. Ujmując to dosadnie, nie możemy być pewni czającej się za rogiem następnej chwili. Dla wielu taki charakter naszego losu zdaje się kuszący, nadaje mu dreszczyku emocji. Niemniej, stanowi również ogromne wyzwanie dla nas samych. Będąc istotami słabymi, możemy bowiem ulec spłoszeniu przez straszliwą niewiadomą naszej przyszłości.

Notatka syntetyzująca – jak napisać, co musi zawierać, przykład

Notatka syntetyzująca to jedno z zadań, która ostatnimi czasy pojawiła się na maturze z języka polskiego. Ta zwięzła forma wypowiedzi pisemnej polega w dużej mierze na porównaniu ze sobą treści dwóch tekstów i określeniu zbieżności oraz rozbieżności w płynących z nich wnioskach.